Siirry sisältöön

Kalevan keskuspuiston ja Kiovanpuiston ideakilpailun voittaja valittiin

Julkaistu 9.2.2021 13.03

Kalevan keskuspuiston ja Kiovanpuiston kunnostuksen ideakilpailun voittajaksi valittiin ehdotus Ympäri mennään ja yhteen tullaan 2. Voittajan valitsi Tampereen kaupungin asiantuntijoista koostunut palkintoraati, ja se nousi myös yleisöäänestyksen suosikiksi lähes tasoissa suunnitelman Kulkien Kalevassa kanssa. Voittajatyöryhmän kanssa jatketaan suunnittelua kevään aikana.

Näkymä kunnostetusta Kiovanpuistosta Ystävyyskaupunkivestoksen ympäristöstä
 

Ympäri mennään ja yhteen tullaan 2 -ehdotuksessa Kiovanpuistoon on suunniteltu kouluja yhdistävä "opintie". (Havainnekuva)

Voittajasuunnitelman tuotti maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy ja tekijöinä olivat maisema-arkkitehdit Matti Liski, Katri Tikkanen ja Elina Renkonen sekä maisema-arkkitehti ylioppilaat Hanna Poutanen, Ronja Rajamäki ja Katja Nurmi.

Tampereen kaupungin järjestämään ideakilpailuun kutsuttiin kaupungin maisema-arkkitehtuurin puitesopimuskumppanit. Kilpailulla etsittiin omaleimaista ja puistoalueelle sopivaa, taloudellisesti toteutettavaa ja kehityskelpoista kokonaisratkaisua, ja työlle oli asetettu ennakkoon vaatimuksia. Ehdotutuksissa toivottiin huomioitavan modernismin henki, nykyiset maastonmuodot, pitkät näkymälinjat ja kasvillisuus. Suurimmat toiminnalliset kunnostuskohteet kilpailualueella ovat Kiovanpuiston kenttä ja Pellervonkenttä sekä Kalevan Liikennepuisto Kalevan keskuspuiston puolella. Lisäksi uusiksi toiminnoiksi on määritelty parkourpuisto ja katukoripallokenttä sekä pumptrack-rata BMX-pyörille. Toiminnallisten paikkojen lisäksi puistossa on oltava vapaata tilaa kaupunkilaisten omaehtoiseen toimintaan ja oleskeluun. Ehdotuksissa tuli huomioida myös saavutettavuus ja esteettömyys.

Palkintoraadin mielestä voittajaehdotus Ympäri mennään ja yhteen tullaan 2 on selkeä ja yleisilmeeltään yhtenäinen ja rauhallinen. Ehdotus on raadin mielestä huolellisesti tutkittu ja sisältää useita toteuttamiskelpoisia maisema-arkkitehtonisia oivalluksia, kuten "opintien" Sammon koulujen välillä ja keskuspuiston tapahtuma-aukion, joka nivoo toiminnot yhteen vanhojen elementtien kanssa. Kiovanpuistossa pääpaino on rauhallisessa oleskelussa, pelailussa sekä leikki- ja opetustoiminnassa. Kalevan keskuspuisto puolestaan tarjoaa puitteet aktiivisille liikuntatoiminnoille ja sujuvalle läpikululle.

Toiminnot tapahtuma-aukion yhteyteen, sadepuutarha kutsuu oleskeluun

Raati arvosti hyvin sijoiteltuja toimintoja sekä keskeisen maisematilan ja avoimen nurmitilan säästämistä yhtenäisenä. Uusista toiminnoista huolimatta ehdotus säilyttää puistomaisen ilmeen. Puiston ytimeen, liikennepuiston eteläpuolelle suunnitellaan uusi tapahtuma-aukio. Viereinen oleskelunurmi säilyy lähes nykyisessä laajuudessaan kutsuen oleskeluun, pelailuun ja piknikille. Parkour saa keskeisen paikan aukiolta puistokahvilan ja oleskelunurmen välistä ja uusi, maastoon sovitettu BMX pumptrack-rata sijoitetaan pääpyöräilyreitin varteen. Katukoris sijoitetaan liikennepuiston itäpuolelle, ja sen reunoille rakennetaan katsomomaiset oleskeluportaat. Uintikeskuksen eteläpuolelle ja poistuvan Ritvan leikkipaikan paikalle on suunniteltu rauhallisempaa toimintaa - oleskelupaikkoja kuten uusi sadepuutarha. Sadepuutarhan painanteeseen ohjataan alueen hulevesiä. Puutarhan ympärille sijoitetaan oleskeluportaikot ja penkit, piknikpöydät ja istutusalueet.

Elämyksellinen opintie yhdistää koulut

Sammon koulut liitetään toisiinsa uudella kulkuyhteydellä, "opintiellä’". Sen myötä Kiovanpuiston Ystävyyskaupunkiveistos tulee esiin paremmin. Patsaan ympäristöä korostetaan uusilla istutuksilla ja oleskelupaikalla. Oleskelun katselusuunta on länteen kohti Kalevan kirkkoa. Oppilaiden päivittäin käyttämä yhteys on elämyksellinen, ja koululaiset voivat havainnoida puiden, pensaiden, perennojen ja kesäkukkien kasvua.

Kilpailutyö toimii jatkosuunnittelun pohjana, ja kilpailun raati antoi voittajatyölle jatkokehitysohjeita. Esimerkiksi Sammon lukion edustalle sijoittuvia toimintoja on pohdittava tarkemmin ja huomioitava paremmin alueen kiinteistöjen ja liikenteelliset tarpeet. Lisäksi liikennepuistolle tulee hakea kaupunkimaisempaa luonnetta.

Kilpailuun osallistui kuusi ehdotusta ja ne olivat ja kaupunkilaisten kommentoitavana verkossa 15.12.2020–15.1.2021 sivulla www.tampere.fi/kalevankeskuspuistojakiovanpuisto.

Puistot on tarkoitus rakentaa usean vuoden aikana lähivuosina - alkaen vuodesta 2022.


Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen, Anna Levonmaa

Kuvat Näkymä Oy