Siirry sisältöön

Hiedanrannan tulevan asuinalueen asemakaavoitus alkaa

Julkaistu 4.2.2021 13.06

Hiedanrannan entisen tehdasalueen ja sen lähiympäristön asemakaavoitus on alkamassa. Alueelle suunnitellaan toiminnoiltaan monipuolista rakennetta, jossa on asumista, palveluita sekä liike- ja toimitilaa. Kaavatyön tavoitteista, etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 4. - 25.2.2021 ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Asemakaavasta on myös esittelyvideo.

Hiedanrannan tehdasalue ja ýmpäristö, kaava-alue
 

Lielahden kartanon ympäristö teollisuusrakennuksineen on uuden Hiedanrannan kaupunginosan ydin, jota täydennetään uudisrakennuksilla ja ympäröivillä uusilla kortteleilla, kaduilla ja puistoilla. Tavoitteena on myös arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen alueella. Asemakaavalle asetettujen tavoitteiden toteutumista varmistetaan muun muassa tontinluovutusehdoilla ja tontinluovutuskilpailuilla.

Koko Hiedanrannan kaupunginosaan tavoitellaan asuntoja jopa 25 000 asukkaalle sekä 10 000 työpaikkaa. Tavoitteena on kestävään kehitykseen nojaava kaupunginosa sekä korkealaatuinen työ-, asuin- ja palveluympäristö. Alueen suunnittelussa hyödynnetään alueen historiaa ja kulttuuriperintöä.

Lännen raitiotien varrella

Hiedanranta sijaitsee noin neljä kilometriä Tampereen ydinkeskustasta länteen Näsijärven etelärannalla, tulevan läntisen raitiotiereitin varrella. Kaupungin kasvua suunnataan tehokkaan joukkoliikenteen ympäristöön.

Asemakaavan muutoksen alueeseen kuuluu entisen selluloosatehtaan keskeinen alue rakennuksineen, Lielahden kartano puistoineen sekä tehtaan lähiympäristön alueet pohjois- ja eteläpuolelta. Suunnittelualueen laajuus on noin 22 hehtaaria.

Hiedanrantaan tavoitellaan keskustamaista jalankulkualuetta, jossa kaupunkiympäristö ja liikennejärjestelyt korostavat kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja muuta kestävää liikkumista.

Hiedanrantaa asemakaavoitetaan vaiheittain osa-alue kerrallaan yleissuunnitelman pohjalta. Alueen omistavat kaupunki ja Hiedanrannan kehittämistä varten perustettu kaupungin yhtiö.

Kaavatyön eteneminen

Alueelta on jo laajasti selvityksiä liittyen muun muassa ympäristöön, liikenteeseen ja historiaan. Aloitusvaiheen palautteen käsittelyn jälkeen työ jatkuu uusien suunnitelmien laatimisella ja aiempien selvitysten ja suunnitelmien tarkentamisella.

Suunnittelualueesta tehdään asemakaavamuutoksen pohjaksi muun muassa viitesuunnitelma ja 3D-malli sekä katujen ja kunnallistekniikan suunnitelmia. Kestävyystavoitteiden toteuttaminen on merkittävässä osassa suunnittelu- ja selvitystyötä.

Tulevaan työhön kuuluu myös laaja vaikutusten arviointi esimerkiksi suhteessa ihmisiin ja luonnonympäristöön, liikenteeseen, kaupunkikuvaan ja elinkeinoelämään.

Asemakaavan valmisteluvaiheeseen kuuluu kaavaluonnosten laadinta ja niiden nähtäville asettaminen palautetta varten.


Lisätietoja

Kaupunkiympäristön suunnittelu
Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724

Kaavoitusarkkitehti
Marjut Lund-Rahkola
puhelin 044 486 3496


Teksti Anna-Leea Hyry