Siirry sisältöön

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti vuoden 2021 kumppanuusavustuksista

Julkaistu 27.1.2021 18.30

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 27.1.2021 kumppanuusavustuksista vuodelle 2021. Kumppanuusavustuksina jaettiin yhteensä noin 1,049 miljoonaa euroa.

Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää kumppanuusavustuksista vuosittain tammikuussa.

- Lautakunnan myöntämät kumppanuusavustukset tukevat monipuolisesti Tampereen elinvoimaa, tutkimustoimintaa, tapahtumia ja opiskelijoiden juurtumista kaupunkiin. On tärkeää, että näistä rakenteista pidetään kiinni myös poikkeuksellisina aikoina, samalla kun eri toimijat ovat myös sopeuttaneet toimintaansa koronan aiheuttamiin olosuhteisiin, sanoo apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Kumppanuusavustuksia myönnettiin seuraavasti:

TITRY ry 471 000 euroa. TITRY ry tarjoaa mm. osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja koneistamossa, ompelimossa sekä verkkokaupan lähetyspalvelussa ja palvelupakkaamossa. Tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien työllistymisen edellytyksiä.

Etappi ry 123 124,16 euroa. Etappi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia työpajatoiminnassa ja tarjoaa työttömille myös yksilöohjausta, työhönvalmennusta ja terveyskartoituksia.

Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry 120 000 euroa. Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopistokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus.

Tampereen matkailuoppaat ry 6 000 euroa. Yhdistys markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille useilla eri kielillä. Yhdistyksellä on 37 auktorisoitua matkaopasta.

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry 34 000 euroa kansainvälisen Mindtrek-teknologiakonferenssin järjestämiseen ja valmisteluihin. Mindtrekissä yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi tuo Tampereelle laajasti kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä.

Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy 15 000 euroa. Musiikki- ja media-alan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media kokoaa Tampereelle kattavasti alan kotimaiset toimijat ja houkuttelee kansainvälisellä seminaariosuudellaan paikalle myös kansainvälisiä ammattilaisia.

Opiskelijan Tampere ry 20 000 euroa. Tampereen vetovoiman kasvattaminen Suomen suosituimpana opiskelijakaupunkina on yksi kaupunkistrategian painopisteistä. Opiskelijan Tampere ry on keskeinen yhteistyökumppani opiskelijayhteistyön toteuttamisessa ja kansainvälisten opiskelijoiden integroimisessa alueelle. Avustusta käytetään muun muassa tapahtumatoimintaan, kuten vuonna 2018 ensimmäistä kertaa järjestettyyn SyysFest -tapahtumaan sekä osallistumiseen Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan ja Studia-messuille. Tapahtumissa yhdistyksen tehtävänä on tuoda esiin Tampereen opiskelijaystävällisyyttä.

Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry 30 000 euroa. Pirfest ry on 37 kulttuurifestivaalin verkosto, jonka tehtävänä on edistää maakunnan festivaalien toimintaedellytyksiä. Yhdistys panostaa erityisesti kumppanuuksien kehittämiseen.

Tribe Tampere ry 90 000 euroa. Vuonna 2017 perustettu yhdistys on kaupungin keskeinen kumppani startup -ekosysteemien kehittämistyössä ja jatkaa nyt toimintaansa uudessa startup-talossa, Platform6:ssa. Yritysten synnyn ja kasvun tukeminen vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla on yksi kaupunkistrategian valtuustokauden tavoitteista.

Tampereen yliopisto, ympäristökasvatus 80 000 euroa/vuosi, kolmen vuoden ajalle. Avustus myönnetään ympäristökasvatuksen professuuriin, jonka myötä vahvistetaan ympäristö- ja kestävyystietoisuuden asemaa ja kestävää kehitystä. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen vuosina 2019–2021 yhteensä 240 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Tampereen yliopisto, yritysoikeus 30 000 euroa/vuosi, kolmen vuoden ajalle. Avustus myönnetään yritysoikeuden apulaisprofessuurin rahoittamiseen, mikä vahvistaa yliopistossa tehtävää, kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hyvään hallinnointiin liittyvää tutkimusta. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen vuosina 2019–2021 yhteensä 90 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Tampereen yliopisto 30 000 euroa Tenure-track -urapolkujen avustamiseen. Rahoitus käytetään professoreiden ryhmiin rekrytoitujen jatko-opiskelijoiden ja tutkijatohtoreiden palkkakustannuksiin. Sen avulla rahoitetaan professoreiden tutkimusryhmien alkuvaihetta. Nanotieteen tulokset ovat keskeisessä roolissa, kun kehitetään teknologioita uutta ja resurssitehokasta toimintaympäristöä varten. Alan tutkimus tukee Tampereen yliopiston strategisia tavoitteita kestävän maailman rakentamiseksi sekä Tampereen kaupungin tavoitetta hiilineutraalin Tampereen saavuttamiseksi.


Lisätietoja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja
Teppo Rantanen
puhelin 040 023 5442
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen