Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki vahvistaa työtään asunnottomuuden vähentämiseksi

Julkaistu 22.1.2021 11.18

Tampereella asunnottomuutta kokevien henkilöiden kokonaismäärä on laskenut. Juuri valmistuneiden Tampereen asunnottomuustilastojen mukaan vuonna 2020 heitä oli 294, kun vuotta aikaisemmin asunnottomana oli marraskuun 15. päivän poikkileikkausajankohtajana yhteensä 323 henkilöä.

 

Asunnottomuuden tilastointia on kehitetty aiempaa tarkemmaksi viime vuoden aikana, mikä selittänee osin sitä, että pitkäaikaisasunnottomien lukumäärä on noussut. Uuden tilastointimenetelmän mukaan pitkäaikaisasunnottomia oli Tampereella viime marraskuussa 76 henkilöä, kun vuotta aikaisemmin heitä laskettiin olevan 29.

Tiedonkeruussa eri lähteistä saatuja tietoja on käyty nyt läpi yhdessä myös sosiaalitoimen kanssa. Tarkastelussa olivat henkilöiden sosiaali-, terveys- ja asumispalveluhistoriat sekä tarkemmin asunnottomuuden kesto ja toistuvuus pidemmällä aikavälillä. Uuden tilastointitavan ansiosta sosiaalityössä on mahdollista päästä tarkemmin yksilötasolla kiinni ilmiöön liittyviin sosiaalisiin ongelmiin.

Tilastointitavan tarkentuminen on osa Tampereella vuodesta 2008 alkanutta määrätietoista asunnottomuuden vähentämistyötä. Kaupunki on tehnyt tiivistä yhteistyötä valtion, järjestöjen, yhdistysten, asumispalvelutuottajien ja Tampereen yliopiston kanssa. Kaupunki on myös mukana yhteistyö- ja toimenpideohjelmassa, jonka tavoitteena on asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023 mennessä. Ohjelma on osa valtakunnallista ympäristöministeriön koordinoimaa Asunnottomuuden yhteistyöohjelma 2020–2022:ta.

Pitkäaikaisasunnottomiksi lasketaan asunnottomat henkilöt, joilla asunnottomuus on kestänyt yli vuoden, tai henkilö on ollut toistuvasti asunnottomana viimeisen kolmen vuoden aikana ja henkilöllä on asunnottomuutta selittävä palveluntarve. (ARA:n määritelmä)

Nopsajalka-tiimi apuna kriisitilanteissa

Yksi kehittämisen kärkitoimi on asumisen tuen Nopsajalka-tiimi, joka aloitti työskentelynsä Tampereella tämän vuoden alussa. Tiimi työskentelee asumisen kriisitilanteissa asumisen turvaamiseksi ja vahvistamiseksi. Se on osa Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja lähelläsi -hanketta. Lisäksi asumisneuvontaa on vahvistettu. Kaupungin aikuissosiaalityö järjestää myös yhdessä talous- ja velkaneuvonnan ja ulosottoviranomaisen kanssa talousneuvoloita, joissa on mahdollisuus keskustella talousasioista ilman ajanvarausta.

Tampereen kaupungin asuntopoliittisena tavoitteena on järjestää vuosittain yhteensä 200 uutta vuokra-asuntoa asunnottomuutta kokeville. Kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä sekä kaupunkikonserniin kuuluvien että muiden vuokranantajien kanssa, jotta asuntojen saanti asunnottomille turvataan. Tampereelle valmistui vuonna 2020 peräti 620 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, ja lisäksi 100 asumisoikeusasuntoa. Myös aloitettujen kohtuuhintaisten asuntojen määrä vuonna 2020 oli poikkeuksellisen suuri.

Tampereen kaupunki on viime vuosina osoittanut haettavaksi erikseen ARA-tontteja, joille rakennettavista vuokra-asunnoista osa tulee päihde- ja mielenterveyskuntoutujille ja asunnottomuustaustaisille henkilöille. Näihin asuntoihin kaupunki järjestää asumisen tukipalvelut. Seudun kuntien omat toimet sekä kuntien välinen yhteistyö on tärkeää ehkäistäessä asunnottomuutta, ja aihe on mukana myös kaupunkiseudun kuntien ja valtion MAL4-sopimuksessa vuosille 2020–2023.


Lisätietoja

Elinvoima ja kilpailukyky, mm. asuminen:
Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Psykosiaalisen tuen palvelut:
Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell