Siirry sisältöön

Leinolan päiväkoti perusparannetaan

Julkaistu 21.1.2021 19.05

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi Leinolan päiväkodin perusparannuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman kokouksessaan 21.1.2021.

Vuonna 1987 rakennettua Leinolan päiväkotia ei ole kokonaisuudessaan perusparannettu aiemmin. Muutostyöt toteutetaan siten, että rakennus vastaa valmistuttuaan nykyaikaista päiväkotikäyttöä.

Leinolan päiväkodissa on kolme ryhmää ja 60 hoitopaikkaa. Perusparannuksen jälkeen hoitopaikkojen määrä säilyy ennallaan. Väestösuunnitteen mukaan Leinolassa ja Holvastissa päivähoitoikäisten lasten määrä vähenee hieman vuoteen 2024, jonka jälkeen se pysyy tasaisena.

Rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2022, jolloin perusparannettu päiväkoti voitaisiin ottaa käyttöön tammikuussa 2023. Perusparannuksen ajaksi Leinolan päiväkoti siirtyy Linnainmaan koululle olemassa oleviin väistötiloihin. Perusparannuksen kustannusarvio on 2,4 miljoonaa euroa.

Perusparannetussa päiväkodissa tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan. Eteistilojen ja wc-tilojen toiminnallisuutta parannetaan, keittiön kalusteet, tilojen pinnat ja osa kalusteista uusitaan ja rakenteet tiivistetään ilma- ja lämpövuotojen vähentämiseksi. Myös sähköjärjestelmät ja vesikatto uusitaan. Kaikki ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät poistetaan tai korjataan toimimaan oikein. Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmastointijärjestelmä tehokkailla korkean hyötysuhteen lämmön talteenottolaitteilla.


Lisätietoja

Hankearkkitehti
Arto Huovila
puhelin 040 642 7519
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki