Siirry sisältöön

Sivistyspalveluiden organisaatio uudistui

Julkaistu 8.1.2021 11.06

Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen organisaatio uudistui 1.1.2021 alkaen. Sivistyspalvelut aloitti omana palvelualueena vuoden 2020 alussa, kun hyvinvointipalvelut jaettiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sivistyspalveluihin. Palvelualueen uudelleen organisointia valmisteltiin vuoden 2020 aikana. Sivistyspalveluiden johtamisesta vastaa johtaja Lauri Savisaari.

1.1.2021 alkaen palvelualueella on neljä palveluryhmää, jotka ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen, kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmät. Palvelualueen yhteiseen hallintoon kuuluvat henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yhteiset palvelut. Palvelualueen henkilöstöpäällikkönä toimii Satu Koski, talouspäällikkönä Jaana Hartman ja yhteisiä palveluita johtaa suunnittelupäällikkö Mika Vuori.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus -palveluryhmä vastaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisestä. Palveluryhmää johtaa varhaiskasvatusjohtaja. Va. varhaiskasvatusjohtajana toimii Elli Rasimus 1.1.2021 alkaen. Varhaiskasvatusjohtajan virka on parhaillaan haettavana.

Palveluryhmään kuuluu 16 kasvun ja opin polkua, joita johtavat palvelupäälliköt Kirsi Lahtinen, Tanja Moisala ja Pia Mikkola. Lisäksi ryhmään kuuluu kehittämistoiminta sekä asiakaspalvelu- ja asiakasmaksuyksikkö, jota johtaa asiakaspalvelupäällikkö Katri Mantere. Palveluryhmässä työskentelee noin 1900 alansa ammattilaista.

Perusopetus

Perusopetuksen palveluryhmä vastaa perusopetuksen järjestämisestä. Palveluryhmää johtaa perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä. Ryhmään kuuluu 15 kasvun ja opin polkua, joita johtavat vastaavat rehtorit Petri Peltonen ja Ville Raatikainen. Tukipalvelut muodostuvat kehittämisestä ja pedagogisesta tuesta. Tukipalveluissa ovat kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari, oppilashuoltopäällikkö Sirpa Tikka ja kehittämispäällikkö Harri Jurvela. Perusopetuksen palveluryhmässä työskentelee noin 1900 henkeä.

Liikunta ja nuoriso

Liikunta ja nuoriso -palveluryhmään kuuluvat tukipalvelut sekä liikunnan olosuhteet ja nuoriso- ja ohjauspalvelut. Palveluryhmää johtaa liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola. Ryhmässä työskentelee 350 henkilöä.

Liikunnan olosuhteissa ulkoliikunta sekä uimahallit ja maauimala ovat liikuntapäällikkö Mikko Heinosen vastuulla. Tapahtumarakentaminen, sisäliikunta, jäähallit, Tampereen stadion ja Tampereen Messu- ja Urheilukeskus ovat liikuntapäällikkö Jari Tolvasen vastuulla. Nuoriso- ja ohjauspalveluissa nuorisopalvelujohtaja Jukka Etu-Seppälän vastuulla ovat liikunnan ohjaus, Liikkuva Tampere -ohjelma, omaehtoinen toiminta, harrastus ja vapaa-aika sekä kohdennettu nuorisotyö.

Kulttuuri

Kulttuurin palveluryhmään kuuluvat historialliset museot, Tampereen taidemuseo, Sara Hildénin taidemuseo, Tampereen seudun työväenopisto, Tampereen kaupunginkirjasto, Tampere filharmonia, yleiset kulttuuripalvelut ja museopedagogiset ja kohdennetut palvelut. Kahdeksan palveluyksikön lisäksi ryhmään kuuluvat tukipalvelut ja kehittämistoiminta. Palveluryhmässä työskentelee noin 1000 alansa ammattilaista. Ryhmää johtaa kulttuurijohtaja, joka vastaa kaupungin oman palvelutuotannon johtamisesta sekä laajan kulttuuritoimijoiden verkoston johtamisesta. Va. kulttuurijohtajana toimii 1.1.2021 alkaen Pirkko Lindberg. Kulttuurijohtajan virka on parhaillaan haettavana. Vs. kirjastopalvelujohtajana toimii 1.1.2021 alkaen Niina Salmenkangas.


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]

Elli Rasimus
puhelin 050 523 7386
sähköposti [email protected]

Kristiina Järvelä
puhelin 040 800 4678
sähköposti [email protected]

Liikunta- ja nuorisojohtaja
Pekka P. Paavola
puhelin 050 554 5831
sähköposti [email protected]

Pirkko Lindberg
puhelin 0400 985 991
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki