Siirry sisältöön

Multisillan ja Peltolammin asukkaat mukana käynnistämässä yhteistä lähiöohjelmaa

Julkaistu 22.12.2020 10.42

Peltolammin ja Multisillan eteläisillä asuinalueilla on käynnistynyt syksyn aikana lähiöohjelma. Tavoitteena on lisätä alueiden vetovoimaisuutta ja hyvinvointia asukkaiden, alueen yhteisöjen ja yrittäjien sekä kaupungin eri alojen asiantuntijoiden voimin.

Asukastilaisuus Me-talossa
 

Asukkaiden ajatuksia, tarpeita ja näkemyksiä asuinalueiden kehittämisestä on selvitetty tänä vuonna asukaskyselyissä, haastatteluissa, sosiaalisessa mediassa ja asukastilaisuudessa. Yhteiskehittämiseen on osallistunut useita kaupungin työntekijöitä ja alueen toimijoita sekä sidosryhmiä. Asukasymmärryksen ja yhteiskehittämisen tuloksista on tunnistettu ja määritelty aluekehittämisen neljä pääteemaa: hyvinvoivat asukkaat, hyvä arjen ympäristö, palvelut lähellä ja yhdessä tekeminen. Hankkeen aikana on ideoitu teemoja koskevia toimenpiteitä, ja vuoden loppua kohden ideoita on priorisoitu ja jatkokehitetty. Alkuvuonna on taas vuorossa asukkaiden kuuleminen.

Vahvuuksina luonto, paikallisyhteisö ja monikulttuurisuus

Lokakuun lopulla järjestetyssä asukastilaisuudessa keskusteltiin alueen vahvuuksista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhista. Asukkaiden mielestä Peltolammin ja Multisillan alueiden vahvuuksia ovat metsän ja luonnon läheisyys, monikulttuurisuus ja paikallisyhteisö. Erityisesti haluttiin parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia, palveluja ja niiden sijaintia sekä asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua. Yksinäisyys, syrjäytyminen sekä alueiden eriarvoisuus koettiin kehittämistyön haasteiksi. Myös turvallisuuteen tulee satsata.

– Teemat noudattelevat pitkälti lähiöohjelman yleisiä teemoja, mutta asukkaat nostavat lisäksi keskiöön muun muassa turvallisuuden tunteen rakentamisen sekä saavutettavat paikat ja palvelut. Nyt työstämme teemoja ja tavoitteita alueen kehittämisvisioksi ja teemme alustavan etenemissuunnitelman, kertoo projektipäällikkö Henna Kuitunen.

Peltolammille ja Multisiltaan asukasraati

Alkuvuodesta 2021 asukkaille esitellään loppuvuoden 2020 tuotoksia ja haetaan vahvistusta kehittämisen suunnalle. Lähiöohjelmassa perustetaan myös asukasraati Peltolammin ja Multisillan kehityksestä kiinnostuneille asukkaille. Tavoitteena on, että raati edustaa kattavasti alueen kaikkia asukkaita. Asukasraatilainen sitoutuu pitkäjänteiseen alueen kehittämiseen asukkaiden parhaaksi. Raatiin voi ilmoittautua sähköpostitse projektipäällikölle kertomalla perustelunsa, miksi haluaa vaikuttajaksi asukasraatiin.

Useita hankkeita suunnitteilla ja käynnissä

Alueella on käynnistynyt jo monenlaista toimintaa. Multisillan päiväkodin rakennustyömaa ja lähistön katujen rakentaminen on käynnissä, ja Peltolammin koulun alueen asemakaavoitus on alkanut. Valaistuksen suunnittelutyöt alkoivat syksyllä: valaistusta aiotaan parantaa monessa paikassa. Mun Tampere –osallistuvalla budjetoinnilla ryhdytään parantamaan Pärrinkosken luonnonsuojelualueen retkeilyolosuhteita. Me-talon verkostomaista toimintaa kehitetään. Lisäksi esimerkiksi alueen turvallisuutta vahvistetaan ympäristötyöllä.

Kevääseen mennessä kattava lista toimenpiteistä

Projektipäällikkö Henna Kuitunen painottaa, että valtakunnallisessa ympäristöministeriön käynnistämässä lähiöohjelmassa on ennen kaikkea kyse yhteisestä tekemisestä.
–Onnistuneeseen lopputulokseen päästään kaikkien osapuolten yhteisellä ponnistuksella. Kevääseen mennessä on tavoitteena muodostaa kattava lista asioista, joilla edistetään alueen kehittymistä vuosien 2021-2022 aikana.

Tampereen kaupungin on mahdollista saada lähiöohjelman puitteissa 35 prosenttia avustusta fyysisen ympäristön kehittämiseen liittyviin toimiin. Avustusta on saatu tälle vuodelle lähiöohjelman koordinointiin, jalankulun, pyöräilyn ja esteettömyyden parantamiseen, valaistuksen kohentamiseen sekä Multisillan päiväkodin yhteiskäyttötiloihin ja osallisuuden vahvistamiseen.

Ympäristöministeriön käynnistämä lähiöohjelma ajoittuu vuosille 2020–2022. Pitkäjänteisessä lähiökehittämisessä ohjelmaan valittuja kaupunkeja tukevat myös oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.


Lisätietoja

Projektipäällikkö
Henna Kuitunen
puhelin 041 730 6693
sähköposti [email protected]

Peltolammin-Multisillan lähiöohjelmaKuvat Susanna Lyly