Siirry sisältöön

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaa päivitettiin

Julkaistu 17.12.2020 17.31

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyi 17.12.2020 Tampereen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman päivityksen vuosille 2021-2024. Päivitetyssä valvontasuunnitelmassa on arvioitu koronatilanteen vaikutus ympäristöterveydenhuollon toimintaan sekä esitetty valvonnan painopisteet.

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu terveydensuojelu, elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. Terveydensuojelun tehtäviä ovat talous- ja uimaveden valvonta, asumisterveys sekä terveydellisten olojen valvonta mm. kouluissa ja päiväkodeissa. Valvonta suunnataan riskiperusteisesti niihin kohteisiin, joilla sille on eniten tarvetta.

Neuvonta ja ohjaus korostuvat pandemiatilanteessa

Pandemiatilanteessa hyvän hygienian merkitys sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve on kasvanut. Tarkastusten rinnalle on lisätty toimialakohtaista ohjausta ja ohjeistusta. Samalla pyritään löytämään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa valvontaa.

Paikan päällä tapahtuvat tarkastukset pidetään lyhyinä, niitä täydennetään tarvittaessa teams- tai puhelinneuvotteluilla sekä asiakirjatarkastuksilla. Tarkastuksilla pidetään turvavälit ja käytetään ohjeistuksen mukaan suojaimia, joita työnantaja on varannut henkilöstön käyttöön. Tarkastuksille mennään vain täysin oireettomana.

Eduskunnan käsittelyssä oleva tartuntatautilain tilapäinen muutos vaikuttaa ympäristöterveyden viranomaisten tehtäviin. Ympäristöterveyden viranomaiset tekisivät valvontaa tiettyihin kohteisiin tartuntatautiviranomaisten pyynnöstä. Pandemiatilanne ja tartuntatautilain tilapäinen muutos saattavat vähentää ympäristöterveyden omaa suunnitelmallista valvontaa ja myös maksutuloja.

Ympäristöterveyden painopistealueet tulevat valtakunnallisesta valvontaohjelmasta 2020–2024 sekä valvontaa ohjaavien keskusvirastojen, Valviran ja Ruokaviraston ohjelmista.

Elintarvikevalvonnan painopistealueina ovat tiedolla johtaminen ja digitalisaatio, petoksellisen toiminnan torjunta viranomaisyhteistyössä sekä valmius ja kriisinhallinta.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin painopisteinä ovat muun muassa pandemiavalmiuden arviointi ja koronaepidemian opit, uudistuneen eläinterveyssäännöstön toimeenpano sekä epäilyyn perustuvan eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen. AVI ohjeistaa ja kouluttaa eläinsuojeluviranomaisia tehostetusti, jotta todetut eläinsuojelutapaukset eivät pääse pitkittymään ja pahentumaan.

Terveydensuojelussa painopisteitä ovat omavalvonnan tukeminen ja elinympäristöterveyden edistäminen ja tukeminen: viranomaisten tehtävänä on varmistaa, että toimija tuntee riskinsä ja hallitsee ne. Viranomaisyhteistyöllä pyritään varmistamaan, että terveysvaikutukset voidaan minimoida kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ympäristöterveyden taksaa päivitettiin

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyi ympäristöterveyden taksaan tehdyt muutokset 17.12.2020. Uusi taksa tulee voimaan 1.1.2021. Muutokset koskivat muun muassa ravintolisätarkastusten, erittäin pienten kohteiden ja etätarkastusten maksuja.

Uudessa taksassa elintarvikevalvonta voi periä tuntiperusteisen maksun ravintolisätarkastuksista sekä erittäin pienten kohteiden kuten pienten kioskien tai myymälöiden tarkastuksista riskiluokitukseen perustuvan maksun sijaan. Etätarkastuksista peritään tarkastusmaksut, mutta käyntimaksua ei peritä.

Nykyinen 80 euron tuntitaksa sekä matkakustannuksista perittävä kiinteä käyntimaksu 40 euroa pysyvät ennallaan.

Ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.


Lisätietoja

Ympäristöterveyspäällikkö
Merja Bojang
puhelin 050 521 5184
sähköposti [email protected]

Elintarvikevalvonta:
Ympäristöinsinööri
Satu Virtaranta
puhelin 050 462 0477
sähköposti [email protected]

Terveydensuojelu:
Terveysinsinööri
Tarja Hartikainen
puhelin 050 554 5899
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen