Siirry sisältöön

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi useita koulujen rakentamista ja uudistamista koskevia hankkeita

Julkaistu 16.12.2020 18.09

Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 16.12.2020 omalta osaltaan neljä koulujen rakentamis- tai toteutussuunnitelmaa. Yhteensä näiden kouluinvestointien summa on noin 55 miljoonaa euroa.

Kangasalan ja Tampereen kaupungit ovat sopineet rakentavansa yhdessä yhtenäiskoulun palvelemaan uusia Ojalan ja Lamminrahkan kaupunginosia. Lamminrahkan koulukeskus on kokonaisuus, joka koostuu yhtenäiskoulun luokista 3-9 ja pienten lasten yksiköstä. Tampereen osuus määrittyy oppilasmäärän mukaan. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi hankesuunnitelman Tampereen kaupungin osuudesta eli ensimmäisen vaiheen koulun luokkien 3-6 kustannuksista. Hinta-arvio on 37,3 miljoonaa euroa. Tampereen laskennallinen osuus ensimmäisen vaiheen rakennuskustannuksista on 10,4 miljoonaa euroa. Tampere maksaa osuutensa opetuksen järjestämiseen tarvittavan tilan kustannuksista kuukausittaisena korvauksena sopimuskauden (20 vuotta) ajan.

Lautakunta hyväksyi myös Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin uudisrakennuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimuksen. Väestösuunnitteen mukaan päivähoitoikäisten määrä kasvaa voimakkaasti Sammon koulun alueella vuoteen 2033 mennessä. Sammon koulun laajennuksella ja uudella päiväkodilla pystytään vastaamaan niin päivähoitoikäisten kuin koululaistenkin määrän kasvuun. Koulu on mitoitettu 750 oppilaalle. Kouluun sijoittuvat pääosin luokat esimopetuksesta kuudenteen luokkaan, mutta myös yläkoulu voi käyttää tiloja tarpeen mukaan. Päiväkoti on mitoitettu kuudelle ryhmälle, yhteensä noin 120 lapselle. Henkilökuntaa on yhteensä noin 110 henkilöä. Rakennukseen tulee tilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle ja kouluterveydenhoidon tilat avopalveluille. Liikuntasali, ruokasali, kuntosali ja aineluokkia ovat rajattavissa muista tiloista iltakäyttöä varten. Rakennuksessa on hissi ja tiloihin on esteetön pääsy. Kustannusarvio on noin 28 miljoonaa euroa.

Messukylän koulun puurakennusten sekä kivirakennuksen perusparannuksen hanke käsittää kahden puurakennuksen ja kivirakennuksen perusparannukset piha-alueineen, kalusteineen ja varusteineen.. Koulu on mitoitettu 350 oppilaalle. Henkilökuntaa on 35. Lisäksi kivirakennukseen tulee tilat kouluterveydenhuollolle. Kustannusarvio on 7,2 miljoonaa euroa.

Eteläpuiston koulun ja päiväkodin uudisrakennus rakennetaan Kaakinmaan kaupunginosaan osoitteeseen Koulukatu 23. Tontilla sijaitsee Pirkanmaan musiikkiopisto. Koulun ja päiväkodin uudisrakennus sijoitetaan tontin rakentamattomaan länsiosaan. Päiväkoti mitoitetaan 120 lapselle ja esi- ja alkuopetuksen luokat noin 150 oppilaalle. Rakennus suunnitellaan muuntojoustavaksi mm. Pirkanmaan musiikkiopiston iltapäivä- ja iltakäyttöön sopivaksi. Rakentaminen käynnistyy lokakuussa 2022 ja arvioitu valmistumisaika on helmikuussa 2024. Kustannusarvio on 9,4 miljoonaa euroa.

"Nyt hyväksytyt kouluhankkeet osoittavat sen, että Tampereen kaupungin investoinneista merkittävä osa suuntautuu lapsiin ja nuoriin. Lamminrahkan koulukeskuksen toteuttaminen yhteistyössä Kangasalan kanssa taas on hyvä esimerkki siitä, että kuntien välisellä yhteistyöllä on mahdollisuus merkittävästi parantaa seudun palveluita takertumatta kuntarajoihin", toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]