Siirry sisältöön

Tampere haluaa retkeilyn ja luontoliikunnan alueelliseksi edelläkävijäksi

Julkaistu 16.12.2020 18.08

Tampereen kaupungille on tehty ensimmäinen retkeilyn kehitysohjelman. Ohjelman tavoitteena on Tampereen seudun retkeilyn ja luontoliikkumisen mahdollisuuksien ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien, kaupungin eri yksiköiden ja muiden kuntien kanssa. Asunto- ja kiiinteistölautakunta hyväksyi ohjelman 16.12.2020.

"Etenkin poikkeuksellisen vuoden 2020 aikana kaupunkilaiset ovat hakeneet lähiluonnosta ja retkeilykohteistamme niin lepoa kuin elämyksiäkin. Tavoitteena on, että retkeilypalveluita käytetään paikallisesti runsaasti ja että myös matkailijat löytävät Tampereen uudenlaisena, helposti saavutettavana luontovirkistyskohteena", toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll. "Tampereen retkeilyä ja luontovirkistyskohteiden käyttöä halutaan lisätä ja parantaa retkeilypalveluita, reittejä ja taukopaikkoja vastaamaan niin laadun kuin määränkin puolesta käyttötarvetta".

Retkeily ja luonnossa tapahtuva virkistysliikkuminen ovat yleistyneet kaikkien virkistysmuodoksi. 2010-luvun alussa valtion retkeilypalveluilla oli 4,8 miljoonaa käyttäjää vuodessa, vuonna 2019 jo 7 miljoonaa käyttäjää vuodessa.

Retkeilyn kehitysohjelmassa etusijalla ovat retkeilyn, maastopyöräilyn, polkujuoksun ja melonnan palvelurakenteen parantaminen, mutta se ottaa laajasti huomioon myös muut luontovirkistyksen osa-alueet kuten muun vesiliikkumisen ja kalastusmahdollisuudet. Retkeilyn ja luontoliikkumisen palveluverkostoa kehitetään suunnitellusti ja pitkäjänteisesti yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien, kaupungin eri yksiköiden sekä muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa.

Retkeilymahdollisuuksia on joka puolella Tamperetta. Kintulammin alue saavutti suuren suosion ja se myös palkittiin vuoden 2020 retkikohteena. Makkarajärvi-Viitastenperän seutu on yksi kehitettävistä kohteista. Sen lähelle nousevan asutuksen paine tulee lisäämään luontovirkistyksen ja retkeilyliikkumisen määrää ja vaatimuksia lähivuosina merkittävällä tavalla. Ohjaamaton retkeily alueella saattaisi aiheuttaa tarpeetonta luonnon kulumista sekä luvattomia tulipaikkoja ja omavaltaista reittien tekemistä. Kauppi-Niihamassa on nähtävissä samat kehitystarpeet kuin Makkarajärven alueellakin. Tarkastelussa ovat myös seutureitit Tampereen kaupunkiseudulla, etenkin Teiskon Paarlahden alueen mahdollisuudet.

Uutena nostona retkeilyn ja luontomatkailun kokonaisuuteen tulee melontaan liittyvat reitit ja palvelut. melontareittien määrää lisätään ja järvien käytön ohjaamisen viestintää kehitetään.

Paremmat retkeilypalvelut tulevat myös matkailun ja kaupunkimarkkinoinnin käyttöön. Retkeilyyn ja luonnossa virkistäytymiseen halutaan helposti saavutettavia, toimivia ja turvallisia matalan kynnyksen reittejä, joilla on hyvät opasteet ja niitä myös markkinoidaan.

Retkeilyn kehitysohjelman kustannusarvio vuotuiselle ylläpidolle, suunnittelulle ja toteutukselle on 250 000 euroa vuodessa. Siihen sisältyy kaikki työkustannukset, kalusto, tiestön ja rakennusten ylläpito ja huolto sekä polttopuut ja muut kuluvat materiaalit. Lisäksi vuosittain toteutettaviin uudis- ja kunnostuskohteiden materiaalihankintoihin on tarve varata määräraha, joka on arvioitu olevan yhteensä 330 000 euroa vuosina 2021 - 2025.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Metsätalouspäällikkö
Anne Tuominen
puhelin 050 517 7053
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu