Siirry sisältöön

Kaupunkiympäristön viranomaispalvelut hyödynsi korkeakouluyhteistyötä kehittämishankkeessaan

Julkaistu 16.12.2020 9.50

Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön viranomais- ja valvontapalveluja on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi hankkeella vuosina 2019-2020. Tänä vuonna yksiköissä on paneuduttu kyselyissä ja korkeakoulujen opinnäyte- ja harjoitustöissä saatuihin ideoihin ja niiden toteuttamiseen. Opiskelijoita oli mukana tänä vuonna 50 ja viime vuonna 31 pohtimassa asiakaslähtöisyyttä ja tuottamassa kehitysehdotuksia.

Hankkeessa ovat olleet mukana rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, alueellinen jätehuoltoviranomainen, ympäristöterveydenhuolto, katutila- ja pysäköinninvalvonta, kiinteistönmuodostus sekä asemakaavoitus.

Opiskelijoiden työt tuottivat lukuisia kehityskelpoisia ideoita. Esimerkiksi pysäköinninvalvonnassa jatkuvasti kertyvästä datasta voidaan muotoilla asiakkaille uusia palveluja. Silloin asiakas kokee saavansa palvelua pysäköintimaksuja vastaan.

Ympäristön tilan seurannalla voitaisiin puolestaan herättää keskustelua esimerkiksi siitä, kuinka paljon on hyväksyttävää muuttaa luontoa peruuttamattomasti. Tämä edellyttää tiedontuotantoa ja tiedon esille tuomista.

Kiinnostava kehitysajatus on myös lupaprosessien käsittely- ja vasteaikojen simulointipalvelu, jolla asiakas voisi tarkastella hakemuksen läpimenomahdollisuuksia. Palvelussa asiakas voisi kohdentaa hakemuksia ja saisi palautteeksi automatisoituja sekä ennakoivia viestejä hakemuksen teon sujuvoittamiseksi.

–Monilla ideoilla ja kehittämistoimilla on merkitystä vasta, kun niiden hyödyt näkyvät arjessa. Tämä tarkoittaa aktiivista viestintää uudistuksista sekä vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, tiivistää hankevetäjä Keijo Houhala.

–Hanke yhdistää teoriaa ja käytännön kokemusta sekä opiskelijoiden esiin nostamia asiakasnäkökulmia, jonka pohjalta viranomaisyksiköt saavat vinkkejä palvelujen jatkokehittämiselle. Tässä työssä selvitykset, kyselyaineistot ja kehittämismateriaalit toimivat hyvinä tausta-aineistoina, toteaa kaupunkiympäristön palvelualueen kehittämispäällikkö Matias Ansaharju.

–Yliopistojen ja viranomaispalvelujen yhteistyö on rikastuttanut ja lisännyt molemminpuolista osaamista. Se on tuottanut työelämälle visioita asiakaspalvelun tulevaisuuden näkymistä sekä teoreettista viitekehystä. Opiskelijat ovat puolestaan hyötyneet viranomaistyön arkikokemuksista, Keijo Houhala pohtii.

Hanke osoitti Houhalan mukaan myös kiistattomasti, miten eri viranomaisyksikköjen tehtävät kytkeytyvät toisiinsa ja palvelevat toisiaan organisaation sisäisessä työskentelyssä.
–Hyvä esimerkki on alueellisen jätehuoltoviranomaisen, Pirkanmaan Jätehuollon ja alueen kuntien saumaton yhteistyö.

Kaupunkiympäristön viranomaispalvelujen kehittämiskehittämishankkeen toisen vuoden työn tulokset on julkaistu vuosiraporttina. Kehityshanke päätyy vuoden lopussa. Raportti tarjoaa vinkkejä mittareiksi soveltuvista tekijöistä, esimerkkejä muiden kaupunkien käytössä olevista mittareista sekä ajatuksia tiedolla johtamisesta.


Lisätietoja

Kehityspäällikkö
Keijo Houhala
puhelin 044 431 4211
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen, Keijo Houhala