Siirry sisältöön

Anna palautetta Kalevan keskuspuiston ja Kiovanpuiston kilpailutöistä

Julkaistu 15.12.2020 10.55

Kalevan keskuspuiston ja Kiovanpuiston kunnostuksesta on järjestetty ideakilpailu Tampereen kaupungin maisema-arkkitehtuurin puitesopimuskumppaneille. Kunnostuksen tavoitteena on omaleimainen, vetovoimainen ja monikäyttöinen puistokokonaisuus. Kuusi kilpailutyötä ovat nähtävillä ja kaupunkilaisten kommentoitavana verkossa 15.12.2020–15.1.2021 sivulla www.tampere.fi/kalevankeskuspuistojakiovanpuisto.

Kiovanpuistoa kesällä, etualalla kukkaistutuksia, taustalla Kalevan taloja
 

Kilpailutyöt ovat nimeltään Liisan ihmemaa, Kiovan kevät, Kulkien Kalevassa, Vanha Rouva ja muittem mukulat sekä Ympäri mennään, yhteen tullaan 1 ja Ympäri mennään yhteen tullaan 2. Kilpailun tuomaristo valitsee kuudesta kilpailutyöstä voittajan helmikuuhun mennessä. Palaute menee tiedoksi tuomaristolle ja sitä hyödynnetään myös jatkosuunnittelussa.

Kalevan keskuspuisto ja Kiovanpuisto ovat tiivistyvän Kalevan päävirkistysalueita. Kiovanpuisto sijaitsee Tampereen uintikeskuksen länsipuolella ja ulottuu lännessä Kaupinkatuun. Uintikeskuksen itäpuolella viheralue jatkuu Kalevan keskuspuistona Pellervonpuistoon saakka. Suurin osa Kiovanpuistosta kuuluu Kalevan valtakunnallisesti merkittävään rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen. Puistokokonaisuus on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla.

Kilpailulla etsitään alueelle omaleimaista ja sopivaa, taloudellisesti toteutettavaa, kehityskelpoista kokonaisratkaisua, jonka perusteella aloitetaan jatkosuunnittelu voittaneen työryhmän kanssa keväällä 2021.

Leikkipaikka, pelikenttiä, oleskelualueita, parkouria ja BMX-rata

Kalevankeskuspuistossa ja Kiovanpuistossa on toiminnallisten paikkojen lisäksi oltava vapaata tilaa kaupunkilaisten omaehtoiseen toimintaan ja oleskeluun. Suurimmat toiminnalliset kunnostuskohteet kilpailualueella ovat Kiovanpuiston leikkipaikka ja kenttä sekä Pellervonkenttä ja Kalevan Liikennepuisto Kalevan keskuspuiston puolella. Lisäksi uusiksi toiminnoiksi on määritelty parkourpuisto ja katukoripallokenttä sekä BMX-pyörille pumptrack.

Saavutettavuus ja esteettömyys painottuvat

Puistokäytävien, toimintojen ja rakenteiden sijoittelussa pyritään kunnioittamaan modernismin henkeä, hyödyntämään maaston muotoja ja puistojen monipuolista kasvillisuutta ja puustoa sekä huomioimaan puistojen merkittävät näkymälinjat.

Puistojen läpi kulkee myös kehitettävä pyöräilyn pääreitti sekä esteettömyyden erikoistason puistokäytäviä. Kalevan kaupunginosa tiivistyy täydennysrakentamisen seurauksena, ja puistojen yhteyteen sijoittuu useita kouluja, päiväkoteja ja muita palvelurakennuksia, mitkä korostavat entisestään alueen saavutettavuuden merkitystä.

Puistot on tarkoitus rakentaa usean vuoden aikana lähivuosina - alkaen vuodesta 2022.


Lisätietoja

Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen, Anna Levonmaa