Siirry sisältöön

Tullin alueelle Sumeliuksenkadulle suunnitellaan asuintornia

Julkaistu 10.12.2020 9.57

Tullin kaupunginosaan Tampereen keskustaan pääradan ja aseman läheisyyteen on suunnitteilla uusi korkea asuinkerrostalo. Asemakaavamuutos koskee osoitteessa Sumeliuksenkatu 18 sijaitsevan Pienteollisuustalon tonttia. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla 7.1.2021 saakka, ja kaavahankkeesta kerrotaan myös esittelyvideolla.

 

Asemakaavan tavoitteena on täydentää tonttia asuinkerrostalolla ja mahdollistaa asumisen lisääminen keskustan alueella. Alustavassa viitesuunnitelmassa 23-kerroksiseksi suunniteltu asuintorni sijoittuisi tontin pohjoispäädyn rakentamattomaan osaan. Pienteollisuustalo säilyy nykyisessä käytössään toimisto- ja liiketilana.

Suunnittelualue sisältyy korkeaan rakentamiseen soveltuvalle vyöhykkeelle. Suunnittelun yhtenä lähtötietona toimii myös Tampereen keskusta-alueen korkean rakentamisen selvitys.

Keskustan strategisessa osayleiskaavassa alue on ydinkeskustan laajenemisvyöhyke. Täydennysrakentamista tukee myös alueelle laadittu Tullin yleissuunnitelma.

Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja alueen rooli kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla huomioidaan suunnittelussa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon ja siitä saadun palautteen käsittelyn jälkeen alkaa kaavaluonnoksen valmistelu. Selvitysaineisto tulee nähtäville ennen asemakaavaehdotuksen laatimista.Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Eveliina Könttä
puhelin +358444235512


Teksti Anna-Leea Hyry