Siirry sisältöön

Jätehuoltolautakunta hyväksyi vuoden 2021 jätetaksat

Julkaistu 9.12.2020 18.32

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 9.12.2020 vuoden 2021 jätetaksat sekä sako- ja umpikaivolietteen taksan. Taksat astuvat voimaan 1.1.2021. Jätemaksuissa on hienoista nousua suuressa osassa kuntia kohonneiden kuljetus- ja käsittelykustannusten vuoksi. Myös lietteiden kuljetusmaksuja korotettiin keskimäärin 5 %.

Tampereen Vuoreksen alueellisen putkikeräysjärjestelmän alueella noudatetaan jätehuoltolautakunnan 12.12.2018 hyväksymää jätetaksaa siihen saakka, kunnes putkikeräysjärjestelmän uusi jätetaksa on hyväksytty jätehuoltolautakunnassa. Asia pyritään käsittelemään lautakunnan kokouksessa heti alkuvuodesta 2021.

Seka- ja biojätteen tyhjennyshinnat vaihtelevat kunnittain sekä jäteastioiden koon ja tyypin mukaan. Hintojen korotukset ovat maltillisia, ja osassa kunnissa joidenkin astiatyyppien tyhjennyshinnat laskevat hieman tai pysyvät ennallaan. Kohonneiden kuljetuskustannusten lisäksi myös seka- ja biojätteen kohonneet käsittelykustannukset vaikuttavat hintoihin.

Kartonki, lasi- ja metallipakkausten tyhjennyshinnat nousevat keskimäärin 4 %. Oriveden kartonginkeräyshinta laskettiin Tampereen kaupunkiseudun tasolle. Lasin ja metallin keräys on edelleen maksutonta niille kiinteistöille, jotka ovat mukana biojätteen erilliskeräyksessä. Muovipakkausten tyhjennyshintoihin tuli 2,5–4,0 % korotus astiakoosta riippuen. Muovipakkauksia kerätään tällä hetkellä Tampereella, Pirkkalassa, Nokialla, Lempäälässä, Kangasalla, Ylöjärvellä ja Orivedellä.

Säännöllinen lietekaivon tyhjennys on kiinteistön haltijalle edullisin

Lietteen kuljetusmaksut nousevat keskimäärin noin 5 %. Isompien yli 6 m3:n säiliöiden kuljetusmaksuun tulee 16,7% korotus ja pienempien alle 6 m3 säiliöiden maksuun 3,2 %. Säännöllisen tyhjennyksen kuljetushinta alle 6 m3 säiliölle on vuonna 2021 noin 93,63 euroa ja yli 6 m3:n säiliön kuljetushinta 123,97 euroa.

Muutoksia tuli myös tyhjennysten toimintatapoihin. Säännölliset tyhjennykset tehdään arkisin tyhjennysohjelman mukaisesti. Tyhjennysajankohta määräytyy alueen ajojärjestelyjen mukaan. Muutos mahdollistaa myös tyhjennysten ruuhkahuippujen tasaamisen. Säännöllinen tyhjennys on kiinteistön haltijalle edullisin ja päivystystyhjennys kallein.

Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti.

Lietteen kuljetusmaksut koskevat kaikkia muita toimialueen kuntia paitsi Nokiaa, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus. Lietteen käsittelymaksut koskevat kaikkia toimialueen kuntia.

Lisäksi alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi kunnan toissijaiselle vastuulla olevan jätteen taksan, joka koskee mm. yritystoiminnassa syntyvää jätettä. Kunnan ensisijaisella vastuulla on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut. Taksaesitykset olivat nähtävänä 28.10.-26.11.2020.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta.


Lisätietoja

Jätehuoltoinsinööri
Anu Toppila
puhelin 040 806 3362

Jätehuoltosuunnittelija
Jani Suoniemi
puhelin 040 596 4737


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen