Siirry sisältöön

Palvelukiinteistöjen energiatehokkuudella voi parantaa kuntataloutta ilman suuria investointeja

Julkaistu 9.12.2020 8.12

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantamalla saa taloudellista säästöä ja vähentää päästöjä. Energiaremontin tekemiseen ei enää tarvitse isoa investointia, koska remontin voi toteuttaa palveluna uuden hankintamallin avulla.

Maisema Pispalanharjusta
 

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa on kehitetty tapa hankkia kaupunkien palvelukiinteistöjen energiatehokkuutta palveluna. Palvelukiinteistöjä ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit, kirjastot ja liikuntahallit.

Perusajatus uudessa mallissa on yksinkertainen: Valitaan ryhmä kiinteistöjä, joissa voisi olla potentiaalia säästöjen saavuttamiseen. Teetetään energiatehokkuuden palveluyrityksillä kartoitus kohteisiin ja pyydetään tarjoukset. Tehdään parhaan tarjouksen tehneen yrityksen kanssa sopimus kiinteistöjen kokonaisvaltaisesta energiatehokkuuden parantamisesta.

Hankintamallista käytetään nimeä ESCO Kehityskumppanuuden malli. Uusi malli perustuu aiemmin kehitettyyn Energy Saving Company -malliin eli ESCO-malliin.

– Tampereen kaupungilla on meneillään kymmenen ESCO-hanketta, joiden tuloksia seuraamme osana Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa. EKAT-hankkeessa kehittämämme uusi malli antaa mahdollisuuden laajentaa kokeiluja Tampereella sekä muissa kunnissa ja miksei myös yksityisissä kiinteistöissä, sanoo projektipäällikkö Tuomas Vanhanen.

Kaupunkien taloudellinen tilanne vaatii säästöjä. Tampereen hiilineutraaliustavoite taas vaatii kaikki keinot päästöjen vähentämiseksi. Yksi näitä molempia tavoitteita yhdistävä toimenpide on vähentää rakennusten energiakustannuksia, jolloin myös päästöt vähenevät.

– Kaupungilla ei kuitenkaan ei ole rajattomia resursseja toteuttaa sinänsä kannattavia energiatehokkuusinvestointeja, vaikka se kannattaisi käyttötalouden sekä ympäristön näkökulmasta. Jakamalla kiinteistön energiatehokkuuden hyödyt yrityksen ja kaupungin kesken, kaupunki saa toteutettua säästöjä, joita ei muuten saataisi syntymään. Samalla päästöt vähenevät nopeammin kuin ilman energiatehokkuuskumppanuusmallin käyttöä.

Uusi malli on parempi sekä yritykselle että kaupungille

Uusi malli on parempi molemmille osapuolille. Yritys saa maksun kilpailutusvaiheen kartoituksista ja yritys voi päästä toteuttamaan suurempia, 4–10 kohteen kokonaisuuksia.

– Puitesopimuskumppanit tarjoavat samaa toteutuskokonaisuutta omilla hinnoillaan ja omilla säästölupauksillaan. Yhdenmukainen tarjouspyyntö tekee lopullisen pisteytyksen helpoksi. Investointihinnan suhde luvattuihin säästöihin on keskeisin valintakriteeri, sanoo Vanhanen ja jatkaa:

– Kaikilla meillä on halu parantaa kaupunkien taloutta pitkäjänteisesti, mutta resurssit ovat rajalliset. Tällä mallilla energiaremonttien valmisteluun käytetty aika monistuu entistä vaikuttavammaksi.

Uuteen malliin tutustuminen on helpoin tapa aloittaa energiaremontti. Sen jälkeen kannattaa lähteä liikkeelle ottamalla avuksi asiantunteva konsultti, jonka kanssa valmistelet hankinta-asiakirjat juuri tarpeisiisi sopiviksi ja aloitat kilpailutuksen. Loppu menee haluamasi mallin mukaisesti.

– Tervetuloa budjetti- ja päästösäästöt! Vanhanen huikkaa.

Helsingin ja Turun kaupungit ovat kehittäneet syksyn 2019 aikana Granlund Consulting Oy:n avustuksella neljää erilaista päivitettyä energiatehokkuuskumppanuusmallia yhteistyössä muiden hankkeen kaupunkien kanssa. Työ on jatkoa Energiaviisaat kaupungit -hankkeen aikaisempiin markkinakartoitustilaisuuksiin ja Vison Oy:n kanssa tehtyyn työhön.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Projektipäällikkö
Tuomas Vanhanen
puhelin 044 486 3818
sähköposti [email protected]

Tampereen Tilapalvelut Oy
Ylläpitopäällikkö
Marko Siirtola
sähköposti [email protected]

Helsingin kaupunki
Projektipäällikkö
Timo Määttä
sähköposti [email protected]

Turun kaupunki
Energiavalvoja
Kalervo Tuomi
sähköposti [email protected]


Teksti Miika Peltola

Kuvat Laura Vanzo / Visit Tampere