Siirry sisältöön

Tampere hakee kansallisen kaupunkipuiston perustamista

Julkaistu 7.12.2020 17.02

Tampereen kaupunginhallitus päätti 7.12.2020, että Tampere hakee ympäristöministeriöltä kansallisen kaupunkipuiston perustamista. Kaupunkipuiston alueeseen Tampereella esitetään kuuluvaksi 3600 hehtaaria, josta jo tällä hetkellä 78% on viher- ja suojelualueita ja 82% kaupungin omistuksessa. Vesialueita koko määrästä on 63%.

Tarveselvitysvaiheen jälkeen tehdyt merkittävimmät muutokset rajausehdotuksessa ovat Vuohenoja-Kirkkosuonnotkon poistaminen rajauksesta, tämän perusteena on Hervannan valtaväylän ja raitiotien aiheuttamaan estevaikutukseen viher- ja virkistysyhteyksille. Viinikka-Nekalan valtakunnallisesti arvokas pientaloalue sekä eheämpi Nekalan siirtolapuutarha korvaavat Petsamon asuinalueen ja Litukan siirtolapuutarhan koillisosan. Kaupin urheilupuiston asemakaavoitus on käynnissä, mistä johtuen alue on muutettu mahdollisesti myöhemmin mukaan liitettäväksi alueeksi. Härmälänranta on liitetty rajaukseen uutena alueena vesiyhteyttä pitkin.

Eteläpuiston osalta kaupunginhallitus täsmensi rajausta niin, että rannan lisäksi kansallisen kaupunkipuiston muutosalueeseen kuuluu myös ns. muotopuutarhan alue ja Eteläpuistokadun eteläpuolinen alue. Asemakaavoituksella ratkaistaan tarkempi myöhemmin alueen rajaus.

Niihama-Ruotula-Alasjärvi-alueen roolista osana kaupunkipuistoa on käyty laajaa keskustelua ja toistaiseksi kokonaisuus on rajattu valmistelun ulkopuolelle. Lisäksi eri puolilla tarveselvityksessä esitetyn rajauksen alueella on tehty useita vähäisempiä rajaustarkistuksia.

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheen valmistelu on käynnistetty syksyllä 2018. Pormestarin nimeämät suunnittelu- ja ohjausryhmät ovat valmistelleet asiaa kaupunginhallituksen hyväksymään tarveselvitykseen ja päätökseen perustuen (KH 20.2.2017). Kansallinen kaupunkipuisto pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain perusteella kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kaupungin hakemuksesta. Sen perustamisesta sekä sen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisestä päättää ympäristöministeriö .


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Yleiskaavapäällikkö
Pia Hastio
puhelin 040 801 6917
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu