Siirry sisältöön

Vuohenojaa ennallistetaan kalaston lisääntymisolojen parantamiseksi -suunnitelma nähtävänä

Julkaistu 2.12.2020 13.56

Vuohenojasta aiotaan ennallistaa avouomaksi Sammon valtatien varrella, Hakametsän alueella putkessa kulkeva osuus. Tavoitteena on tukea kalojen, erityisesti taimenen ja toutaimen lisääntymistä purkamalla vaellusesteitä. Lisäksi Riihipellonpuisto kunnostetaan luonnonmukaiseksi viher- ja virkistysalueeksi ja uusitaan uoman viereinen meluvalli. Suunnitelma on nähtävänä ja kommentoitavana 16.12.2020 saakka.

Vuohenojaa kesällä purokohdassa
 

Vuohenoja luonnonmukaisemmassa kohdassa. Kunnostuksen tavoitteena on vastaavankaltainen tilanne Riihipellonpuistossakin.

Suunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla www.tampere.fi/puistosuunnitelmat sekä palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B.

Vuohenojasta ennallistetaan avouomaksi Riihipellonpuistossa noin 300 metriä putkessa kulkeva osuus. Viheralue sijaitsee vilkkaan Sammon valtatien varrella Aarikkalankadusta itään ja rajoittuu etelässä asuinalueeseen.

Kalaston lisääntymisolot otollisemmiksi

Kunnostuksen tavoitteena on luoda Riihipellonpuistosta alueen eliöstön monimuotoisuutta tukeva virtavesiympäristö. Erityisesti pyritään parantamaan harvinaistuneen toutaimen ja samalla muunkin kalaston lisääntymis- ja elinoloja. Pirkanmaan maankuntakala toutain nousee virtavesiin kutemaan. Tällä hetkellä toutaimen tiedetään elelevän Iidesjärvessä. Vuohenojassa sitä ei ole toistaiseksi tavattu. Vuohenojalle on lisäksi istutettu taimenta, ja kunnostus tähtää myös sen elinolojen parantamiseen.

Puro ja viheralue ilmeeltään luonnonmukaisia

Riihipellonpuiston tuleva ilme on luonnonmukainen. Avouomaan asennetaan pyöreitä luonnonkiviä, ja sen varteen istutetaan puu- ja pensaskasvillisuutta luomaan varjo- ja suojapaikkoja kaloille.

Uoman penkkojen yläosia peittää pääosin heinäkasvillisuudesta koostuva kuiva rinneniitty, kun taas alaosissa polveilee monimuotoinen tuore lehtoniitty. Niityille istutetaan ryhmiin sekä kuivan että tuoreen paikan kukkivia luonnonperennoja, joiden lajivalinnoissa on otettu huomioon pölyttäjät ja kasvillisuuden kerroksellisuus. Perennaistutukset saavat levitä alueella vapaasti luonnonvalinnan mukaan.

Meluvalli uusitaan ja maisemoidaan

Uoman viertä kulkeva meluvalli uusitaan ja maisemoidaan uudella kasvillisuudella. Meluvallisuunnitelmasta on tehty melumallinnus, jonka perusteella melutasot eivät kasva uomakunnostuksen myötä. Asutuksen puolelle tulevaa meluvallia korotetaan nykyisestä.

Meluvallin taustalle istutetaan havupuita tuomaan talvivehreyttä ja näkösuojaa asutukselle. Meluvallin päälle kylvetään kulutusta kestäviä heinälajikkeita.

Kunnostussuunnitelmassa on jätetty varaukset sillalle ja reitille Riihipellonkadulle.

Vuohenoja saa alkunsa Takahuhdissa ja päätyy Iidesjärveen

Vuohenoja saa alkunsa Alasjärven laskuojan ja Sikosuonojan yhdistyessä Takahuhdissa. Sieltä se suuntaa Ruotulan, Huikkaan ja Kissanmaan pientaloasutuksen lävitse kohti etelää. Hakametsän eteläosissa Vuohenoja kulkee Sandelininpuiston lävitse, jossa siihen yhtyy Messukylän suunnasta tuleva Pyhäoja. Vuohenoja on Riihipellonpuiston osuuden lisäksi paikoin putkitettuna Hervannan valtaväylän vieressä. Kalojen kulkua on Hervannan valtaväylän vieressä kuitenkin tuettu kunnostamalla avoimia osuuksia luonnonmukaisempaan suuntaan. Lopulta Vuohenojan vedet päätyvät Palvaanniemen kohdalla Iidesjärveen. Pituutta uomalle tulee viitisen kilometriä.

Vuohenoja Riihipellonpuistossa
Vuohenoja virtaa tällä hetkellä putkessa Riihipellonpuistossa.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Projektisuunnittelija
Salla Leppänen
puhelin 044 423 5406
sähköposti [email protected]

Ramboll:
Vanhempi suunnittelija
Johanna Jalonen
puhelin 041 506 8040
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen, Salla Leppänen

Kuvat Salla Leppänen