Siirry sisältöön

Peltolammille ja Lakalaivaan uusia palveluja ja asuntoja, muutoksia mahdollistava asemakaavoitus alkamassa

Julkaistu 26.11.2020 9.51

Peltolammin ja Lakalaivan alueella käynnistyy kaksi täydennysrakentamiseen tähtäävää asemakaavahanketta, joiden myötä palvelut ja asumisen vaihtoehdot lisääntyvät ja monipuolistuvat. Toisessa hankkeessa on tulossa uusi koulu, asumista, hyvinvointikeskus sekä muita palveluja entiselle tuotantotontille ja sen ympäristöön. Käytöstä poistuvan koulun alueelle on tulossa asuntoja.

Peltolammin koulun paikkaa muuttavat kaavat kartalla
 

Karttakuvassa vasemmalla käytöstä poistuvan koulualueen kaavan (numero 8804) aluerajaus ja oikealla alue, johon suunnitellaan muun muassa uutta koulua (kaava numero 8628).

Molempien asemakaavojen tavoitteista ja etenemisestä kertovat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä valmisteluaineistoa on nähtävillä 26.11.–17.12.2020 ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

Täydennysrakentaminen sovitetaan Peltolammin maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkimaisemaan, ja työn aikana tehdään runsaasti erilaisia muun muassa ympäristöön liittyviä selvityksiä ja arviointeja.

Suunnitelmien tausta-aineistona on aiemmin tehdyt yleissuunnitelmat. Alue on yleiskaavan mukaisen kaupungin kasvusuunta ja osa uutta aluekeskusta sekä maakuntakaavan kehittämisalue.

Palveluita, asumista ja puistoa Automiehenkadusta etelään

Automiehenkadun eteläpuolelle suunnitellaan monipuolista palvelukeskittymää sekä sen yhteyteen viihtyisää asuin- ja viherympäristöä. Suunnittelualueeseen sisältyy Valiolta vapautunut tontti osoitteessa Automiehenkatu 2 sekä sen länsi- ja eteläpuoleisia liikenne- ja viheralueita.

Länsipuolella on Peltolammin asuinalue, pohjois- ja itäpuolella Lakalaivan yritystontteja ja eteläpuolella Palokallion pientaloasutusta. Suunnittelualueen koko on noin 19 hehtaaria. Katu- ja viheralueet ovat kaupungin omistuksessa, tonttialue yksityisessä.

Liikenneverkkoon on tulossa suuria muutoksia. Peltolammin kohdalla nykyinen Lempääläntie katkaistaan ja liikenne ohjataan Autovarikonkadun kautta. Tällöin Lempääläntien vapautuva tiealue ja sen ympäristöä voidaan osoittaa muuhun käyttöön.

Alueelle on tarkoitus toteuttaa eteläisiä kaupunginosia palveleva hyvinvointikeskus, johon sisältyy koulu, päiväkoti, ikäihmisten päivätoimintaa, kirjasto, nuoriso- ja liikuntatilaa, neuvola ja hammashoitola.

Julkisten palveluiden lisäksi alueelle sijoittuu päivittäistavaran myymälätilaa ja pienliiketiloja kuten esimerkiksi apteekki, kahvila ja parturi.

Asuinkortteleihin tavoitellaan kohtuuhintaista monipuolista asumista yksiöistä perheasuntoihin. Myös erityisryhmille tavoitellaan asumisvaihtoehtoja kaupungin asumisen palveluverkkoselvityksen mukaisesti.

Puistoalueille tavoitellaan ikäystävällisiä viherpalveluja, joihin sisältyy muun muassa pallokenttä, sekä tilaa vapaamuotoiseen oleskeluun, leikkiin ja muihin aktiviteetteihin.

Peltolammin ja Lakalaivan alueen on tarkoitus olla tulevaisuudessa eteläisiä kaupunginosia palveleva aluekeskus. Nyt kaavoitettava alue muodostaa uuden aluekeskuksen ydinalueen ainakin alkuvuosina. Myöhemmin täydennysrakentaminen etenee myös Automiehenkadun pohjoispuolelle.

Nykyisen koulun ja kentän tilalle asumista

Kun Peltolammin hyvinvointikeskukseen rakennetaan uusi koulu, nykyinen koulu ja pallokenttä poistuvat käytöstä ja alue vapautuu asumisen täydennysrakentamiseen.

Suunnittelualue sijaitsee Peltolammin kaupunginosassa noin 5 kilometriä kaupungin keskustasta etelään osoitteessa Säästäjänkatu 16. Asemakaavan muutos koskee tonttia, joka rajautuu Tilkonmäenpuistoon, Rukkamäentiehen, Metsäpuistoon ja Säästäjänkadun päätteeseen. Lähiympäristössä on 1960- ja 1970-luvuilla rakentuneita asuinkerrostaloja. Kaupunki omistaa alueen.

Tavoitteena on Peltolammin talo- ja asuntotyypistöä monipuolistava asuntorakentaminen, joka sijoittuu luontevasti nykyisen asutuksen lomaan virkistys- ja luontoarvoja kunnioittaen.

Tarkempia suunnitelmia ja selvityksiä molemmista kohteista tulee nähtäville keväällä tai kesällä 2021.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Ilkka Kotilainen
puhelin 040 806 2485

Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin 040 800 7905


Teksti Anna-Leea Hyry