Siirry sisältöön

Lielahden kartanopuiston kunnostussuunnitelmat hyväksyttiin

Julkaistu 24.11.2020 20.26

Lielahden kartanopuiston yleissuunnitelma sekä hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 24.11.2020. Vanha kartanopuisto kunnostetaan alkuperäisen, 1800–1900-lukujen vaihteesta peräisin olevan ilmeen mukaisesti. Töitä tehdään syksyn 2020 aikana ja seuraavien vuosien vuosisuunnitelmien mukaan.

 

Suunnitelman 3.6.–19.6.2020 nähtävillä olleesta luonnoksesta tuli kaksi käyttäjäpalautetta, joihin on vastattu. Suunnitelman kokonaisuuteen ei tullut niiden johdosta muutoksia.

Tampereen kaupunki hankki tehdasalueen omistukseensa 2014–2015 ja kehittää siitä uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta. Kartanon puistojen kunnostus vanhojen rakennusten kokonaisuudessa on osa kehittämistä.

Puiston ydinalue soveltuu rauhalliseen oleskeluun. Penkkejä sijoitetaan käytävien varrelle, käytävien solmukohtien pienille aukioille sekä kartanon edustan suihkulähteen äärelle. Lähellä rantaa sijaitsevalle näköalatasanteelle asennetaan piknikpöydät.

Kartanon terassi voi jatkossakin toimia ulkoterassina esimerkiksi kahvilayrittäjälle. Kartanopuiston historiaan voi tutustua puiston historiasta kertovien info- ja valokuvataulujen avulla. Kartanopuistossa voidaan edelleen järjestää tapahtumia, mihin on varattu alue länsipuolen nurmialueelta. Tapahtuma-alueelle tulee muun muassa yleisö-wc.

Puiston eteläosaan Syötävän puiston viereen on tehty leikkipaikkavaraus. Syötävä puisto säilytetään edelleen kaupunkiviljelyalueena. Myös uimarannan ja uimalaiturin perustaminen on pidemmän aikavälin suunnitelmissa, mutta se edellyttää rannan puhdistamista nollakuidusta.

Nykyinen grillipaikka siirretään pois päärakennuksen edustalta. Uutta grillipaikkaa tutkitaan Hiedanrannan saunan läheisyyteen puiston ulkopuolelle.

Puistoon johtaa etelä-pohjoissuuntainen vaahterakujanne. Puutarhataiteellisesti arvokas kujanne on tärkeä kävely- ja pyöräilyreitti. Kujanne on osin uusittu, mutta riveissä on vielä jäljellä vanhoja vaahteroita. Sitä kunnostetaan jatkossakin uusilla puuistutuksilla.

Käytäväverkosto palautetaan

Kunnostuksessa palautetaan kartanopuiston alkuperäinen käytäväverkosto. Pääreitit kulkevat rannan suuntaisesti ja kartanon ympäri. Kartanopuiston läpi kulkeva rantareitti on osa Näsijärven rannan virkistysyhteyttä.

Vanhoista puistopuista pystytään säilyttämään suurin osa. Huonokuntoisten, poistettavien puiden tilalle istutetaan korvaavat taimet. Poistettavat puiden rungot jätetään puiston niitty- ja ranta-alueille lahoaviksi maapuiksi. Uutta puustoa saadaan myös luontaisesti kylväytyneistä tammista, lisäksi tehdään täydennysistutuksia.

Puistoon palautetaan siellä aikaisemmin kasvaneita koristepensaslajeja ja esiin tuotujen maakivien ympärille istutetaan perennoja. Perennoja istutetaan myös pääsisäänkäynnin viereen ja puiston sisäosiin. Niittyinä hoidetaan rannan rinteitä ja Maria Lydian polun pohjoispuolta.

Kartanopuiston alkuperäiset rakenteet suihkulähde, graniittiportaat, näköalapaikka ja rannan luonnonkivimuuri kunnostetaan. Myös rannassa olevan laiturin jäänteet säilytetään toistaiseksi ja sen turvallisuus varmistetaan. Rakenteiden kunnostus on aloitettu suihkulähteestä ja näköalatasanteen kaiteista 2019.

Puiston kaikki kalusteet ja varusteet uusitaan kartanopuiston henkeen sopiviksi. Penkkimallina käytetään Tampereen perinteistä valkoista puistosohvaa, jonka kanssa sopivat yhteen rannan näköalatasanteen piknikpöydät.

Kartanopuiston alueella valaistaan tärkeimmät pääkulkureitit sekä osa palautettavista puistokäytävistä. Myös kartanorakennuksen julkisivut valaistaan.

Arvokas kulttuuriympäristö

Lielahden kartano- ja tehdasalue on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Kartano ja sitä ympäröivä puisto ovat peräisin 1800-luvun loppupuolelta, Nottbeckien ajoilta. Kartanolle rakennettiin maisemapuisto kaartuvine käytävineen ja vapaamuotoisine istutuksineen sekä hyötytarha. Luonnonkaunis niemi ja näkymät Näsijärvelle tarjosivat hienot puitteet maisemapuistolle.

Kartanopuisto on säilynyt melko hyvin, vaikka käytäväverkosto, laituri ja hyötypuutarha ovat hävinneet. Viheralueen kunnostus on aloitettu hyötypuutarhan paikalta, jossa on väliaikainen Syötävä puisto.

Finlaysonin tehtaan omistajaperhe von Nottbeck hankki alueen omistukseensa 1800-luvun lopulla ja rakennutti sinne kartanon rakennuksineen ja englantilaistyylisen maisemapuiston. Alue oli sen jälkeen usean omistajan hallussa ja suurimman osan 1900-lukua teollisuusalueena. Siellä sijaitsi muun muassa sulfiittiselluloosatehdas. Viimeinen tehdas lopetti toimintansa vuonna 2008.


Lisätietoja

Puheenjohtaja (yhdyskuntalutakunnan varapuheenjohtaja)
Ilpo Sirniö
puhelin 040 747 3165

[email protected]
Puolue: SDP


Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Erikoissuunnittelija
Anna Levonmaa
puhelin 040 139 9288

Rakentaminen
Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568


Teksti Anna-Leea Hyry