Siirry sisältöön

Asemakaavamuutos tuomassa uuden kerrostalon suojeltavien Rongan tornien viereen

Julkaistu 24.11.2020 20.10

Keskustassa Kyttälän kaupunginosassa asemakaavan muutos on tuomassa uuden asuin- ja liikerakennuksen osoitteeseen Tuomiokirkonkatu 20. Samalla tontilla olevat Rongan torneiksi kutsutut kerrostalot suojellaan. Yhdyskuntalautakunta päätti 24.11.2020 asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville.

Havainnekuva Rongan tornien korttelista
 

Viitesuunnitelman havainnekuva kaakon suunnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden, kahdeksankerroksisen asuintalon rakentaminen Kyttälän kaupunginosan pohjoisosaan tontille, josta puretaan yksikerroksinen autotallirakennus. Keskustan asumismahdollisuuksien kasvattaminen olemassa olevien palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle on kaupungin strategian mukaista.

Tontin Rongankadun puolella sijaitsee nyt kahdesta 11-kerroksisesta tornista ja niitä yhdistävästä yksikerroksisesta liikesiivestä koostuva asuinrakennuskokonaisuus, jonka asuintornit suojellaan uudessa asemakaavassa. Kaava-alue sijaitsee maakunnallisesti merkittävällä Juhannuskylän rakennetun kulttuuriympäristön alueella.

Asemakaava-alueella on nyt rakennettua kerrosalaa 7210 kerrosalaneliömetriä, josta asumista on 6560 ja liiketiloja 650. Asemakaava lisää tontin rakennusoikeutta 3980 kerrosneliömetriä. Laskennallisesti uusia asukkaita voisi tulla noin 86. Uudella rakennusalalla liike-, toimisto- ja työtilaa tulee olla vähintään 100 kerrosneliömetriä.

Pysäköinti on tulossa kansipihan alle, ja kannelle oleskelualuetta. Pysäköinti ja sen kulkutiet on mahdollista järjestää korttelissa tonttirajoista riippumatta. Myös pihojen tulee olla yhteiskäyttöisiä. Kaavassa on myös ilmanlaatua koskevia määräyksiä.

Vuosi sitten esillä olleesta luonnosvaiheen valmisteluaineistosta annetun palautteen perusteella kaavamääräyksiä on tarkennettu. Uudisrakennusten ulkomuoto sovitetaan arvokkaaseen ympäristöön. Rakennusmassaa on madallettu yhdellä kerroksella. Samalla rakennusalaa on kasvatettu. Selostusta on täydennetty vaihtoehtojen tarkastelulla ja vaikutusten arviointia syvennetty.

Tontin nykyinen kasvillisuus poistuu, kun pihakansi rakennetaan, mikä vähentää korttelin vehreyttä ja ekologista monimuotoisuutta. Tätä korvaataan viherkerroinmääräyksellä ja siihen liittyvän pihasuunnitelman mukaisilla istutuksilla.

Asemakaava on tulossa nähtäville 26.11. - 10.12.2020, minkä jälkeen palautteen käsittelyn, mahdollisten muutosten ja sopimusten laatimisen jälkeen asemakaava tulee hyväksymiskäsittelyyn yhdyskuntalautakuntaan.


Lisätietoja

Puheenjohtaja (yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja)
Ilpo Sirniö
puhelin 040 747 3165

[email protected]
Puolue: SDP


Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaavoitusarkkitehti
Altti Moisala
puhelin 044 4314369


Teksti Anna-Leea Hyry