Siirry sisältöön

Liiketontti muuttumassa pääosin asumiseen Tesoman ytimessä

Julkaistu 24.11.2020 19.52

Tesoman keskustassa sijaitsevalle liiketontille on tulossa kerrostaloasuntoja ja liiketilaa. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 24.11.2020 asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Nähtävillä olo alkaa torstaina 26.12.

Tesoman Ahma näkymä raitille
 

Viitesuunnitelman havainnekuva, näkymä Tesoman valtatien suunnasta. Kuva: Neva Arkkitehdit

Tontti sijaitsee noin 7,5 kilometriä keskustasta länteen, Tesoman palvelukeskuksen pohjoispuolella aivan Tesoman ytimessä. Tesoman valtatien itäpuolella sijaitsee yhtenäiskoulu sekä päiväkoti. Tesoman Ahman tontilla sijaitsee vuonna 1986 valmistunut kaksikerroksinen liikekeskus, joka on tarkoitus purkaa.

Tampereen kaupungin strategia ohjaa yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen täydennysrakentamisella. Alueella on valmiiksi hyvät palvelut. Julkinen bussiliikenne kulkee Tesoman valtatietä. Tesoman lähijunaseisake on rakenteilla noin 300 metrin etäisyydelle kaava-alueesta.

Purettavan liiketalon eteläpuolinen, nykyisin pysäköintikäytössä oleva liiketontti on mukana kaavassa tonttien rajojen tarkistamiseksi sekä kevyenliikenteen reitin muodostamiseksi tonttien rajalle yhdistämään Tesomankuja ja Tesoman valtatie.

Liiketontilla Westerin laajentumismahdollisuus, mutta suunnitelmia tai aikataulua laajentamisesta ei ole. Uutta rakennusoikeutta tulee 7 320 kerrosalaneliömetriä. Asemakaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 17670 kerrosneliömetriä, josta asuinkerrosalaa on 10 500 kerrosneliömetriä.

Monen kokoisia asuntoja

Hieman alle hehtaarin tontille on suunniteltu kaksi kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa. Kaavassa on määräys asuntokuntakoosta: enintään 35 prosenttia yksiöitä ja vähintään 25 prosenttia perheasuntoja kooltaan vähintään 60 neliömetriä. Asukkaita arvioidaan tulevan noin 250.

Liiketiloja sijoittuu erilliseen yksikerroksiseen liikerakennukseen uuden kevyenliikenteen reitin varrelle sekä asuintalojen pohjakerroksiin niin ikään raitin varrelle.

Suurempi asuinkerrostalo sijoitetaan pihaa melulta suojaten Tesoman valtatien varteen. Toinen asuintalo sijoittuu Tesomankujan varteen. Kaava mahdollistaa yhteisöllisyyttä tukevan asuinkorttelin rakentamisen vehreine ulko-oleskelualueineen ja yhteistiloineen.

Pysäköinti järjestetään osittain maanalaisessa pysäköintihallissa sekä osittain pintapysäköintinä.

Asemakaavan tavoitteena on luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti korkeatasoiselle rakentamiselle. Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella kaavaan on osoitettu useita kaupunkikuvan laatua varmistavia määräyksiä, etenkin katujulkisivujen maantasokerroksiin sekä kevyen liikenteen reitille. Kaavamääräyksin on pyritty luomaan uudesta liiketilareitistä viihtyisää ja turvallista keskustan jalankulkuympäristöä.


Lisätietoja

Puheenjohtaja (yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja)
Ilpo Sirniö
puhelin 040 747 3165

[email protected]
Puolue: SDP


Esittelijä
Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665

Valmistelija
Kaavoitusarkkitehti
Katariina Korte
puhelin 040 806 2647


Teksti Anna-Leea Hyry