Siirry sisältöön

Tullin alueen entiselle teollisuustontille kaavaillaan asumista

Julkaistu 19.11.2020 9.45

Tullin kaupunginosassa Åkerlundinkadun ja Yliopistonkadun kulmassa sijaitsevalle entiselle teollisuustontille aloitetaan asumisen sallivaa asemakaavan muutosta. Sen tavoitteista ja työn kulusta kertova osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muun muassa hakijan viitesuunnitelma ovat nähtävänä 10.12.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

Viitesuunnitelman havainnekuva, Hämeen kirjapainon tontti
 

Viitesuunnitelman havainnekuva, Arkkitehtitoimisto Neva

Yliopistonkadun pääjulkisivua vastapäätä on Tampere-talon pääsisäänkäynti. Suunnittelualueena oleva tontti on 1 100 neliömetrin suuruinen. Kaava-alue rajoittuu molemmilta sivultaan punatiilisiin pienteollisuustaloihin. Tontin omistaa Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä.

Tontilla sijaitsee punatiilinen entinen Hämeen kirjapaino, joka on rakennettu 1950-luvun alussa. Rakennus on 6–7 kerroksinen ja Åkerlundinkadun puolella on lisäksi 4-kerroksinen osa.

Kaupungin tavoitteena on Tullin alueen vuonna 2016 valmistuneen yleissuunnitelman linjausten mukaisesti tukea alueen muutosta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi, jossa on työpaikkoja, asumista, palveluja ja tapahtumapaikkoja. Asemakaavoituksen tavoitteena on muuttaa tontin käyttötarkoitus myös asumiselle soveltuvaksi sekä säilyttää tehdasjulkisivu.

Asemakaavalla mahdollistetaan täydennysrakentaminen huomioiden kaupunkikuvallisten tavoitteiden lisäksi viihtyisyyden ja terveellisyyden reunaehdot. Hakijan tavoitteena on purkaa Åkerlundinkadun puoleinen nelikerroksinen rakennusosa ja sijoittaa sen tilalle uusi kerrostalo asumiselle. Säilytettävään osaan osoitetaan pääosin liike- ja toimistotiloja. Pysäköintiä osoitetaan maanalaisiin tiloihin rakennuksen alle.

Tullin alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (Tullin alue ja Sorsapuisto). Suunnittelualue on yleiskaavan mukaista ydinkeskustan laajentumisvyöhykettä, kävelykeskustana hitaan liikkumisen aluetta ja sitä sivuaa radan varren korkean rakentamisen vyöhyke. Alue on myös opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurin sekä niitä hyödyntävän liiketoiminnan kampusaluetta.

Viitesuunnitelman lisäksi nähtävillä on rakennushistoriaselvitys ja ympäristöön liittyviä selvityksiä. Aineistosta voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Susanna Virjo
puhelin 041 730 6093
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry