Siirry sisältöön

Uuden poliisitalon ja paloaseman asemakaavoitus Nekalan teollisuusalueelle alkaa

Julkaistu 19.11.2020 9.17

Vihiojan uuden poliisitalon ja paloaseman asemakaavoitus aloitetaan. Tavoitteena on rakentaa uudet toimitilat poliisille, pelastuslaitokselle ja muille viranomaisille Lahdenperänkadun ja Viinikankadun varteen. Samalla kehitetään tontin pohjoisosassa sijaitsevia kaupungin toimintoja. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.12.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

Nekalan poliisitalo asemakaavan aluerajaus
 

Suunnittelualue sijaitsee Vihiojan kaupunginosassa Nekalan teollisuusalueen eteläosassa, noin 2,5 kilometriä kaupungin ydinkeskustasta etelän suuntaan. Asemakaavan muutos koskee tonttia osoitteessa Viinikankatu 42–46 sekä Viinikankadun ja Lahdenperänkadun katualuetta. Länsipuolella on Lempääläntie ja Viinikan ratapiha, etelässä Vihioja.

Suunnittelualue on väljästi rakennettua teollisuus- ja varastoaluetta, jossa toimivat muun muassa Nekalan jäteasema, Nekalan lämpökeskus ja Tampereen Veden pääkonttori. Tampereen kaupunki omistaa alueen.

Asemakaava laaditaan kaupungin kiinteistötoimen ja Senaatti-kiinteistöjen aloitteesta.

Suunnittelu alkaa selvitystöillä. Alueelta laaditaan selvityksiä muun muassa melusta, liikenteestä, hulevesistä, pilaantuneista maista, kasvillisuudesta ja hyönteisistä. Tarkempia suunnitelmia ja selvityksiä valmistuu kevään ja kesän 2021 aikana, jolloin asemakaavan laajempi valmisteluaineisto asetetaan nähtäville.

Suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja kaavatyön vuorovaikutusmenettelystä kertovasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää mielipiteitä kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki Asemakaavoitus
Projektiarkkitehti
Anna Hyyppä
puhelin 040 800 7905
sähköposti [email protected]

Hankesuunnittelu
Hankepäällikkö
Jarmo Viljakka
puhelin 040 806 4105
sähköposti [email protected]

Pelastuslaitos
Pelastuspäällikkö
Teemu-Taavetti Toivonen
puhelin 0400 281 288
sähköposti [email protected]


Poliisilaitos
Apulaispoliisipäällikkö
Kari Hemminki
puhelin 0295 481 793
sähköposti [email protected]

Poliisihallitus
Ylitarkastaja
Jarmo Partanen
puhelin 029 548 1823
sähköposti [email protected]

Senaatti-kiinteistöt
Erityisasiantuntija
Toni Rantanen
puhelin 040 754 6869
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry