Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki kysyy 4-vuotiaiden lasten perheiltä hyvinvoinnista

Julkaistu 18.11.2020 10.52

Tampereen kaupunki kartoittaa neljävuotiaiden lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia marras-joulukuussa järjestettävällä sähköisellä kyselyllä. Kyselyllä kerätään ajantasaista tietoa tamperelaisten lapsiperheiden arjesta ja tarpeista, kun pienten lasten perheille tarjottavia palveluita kehitetään.

Käynnissä pituuden mittaus Muotialan neuvolassa.
 

Kyselyn aiheina ovat perhe ja asuminen, neljävuotiaan lapsen terveys ja käyttäytyminen, huoltajan oma hyvinvointi, elintavat, päihteet ja riippuvuudet, vanhemmuus, vapaa-aika, palvelut ja avunsaanti sekä väkivalta. Vastaajat voivat kertoa myös näkemyksiään ja kokemuksiaan perheiden eriarvoisuudesta sekä siitä, mitä pitäisi tehdä, että Tampere olisi lapsiystävällisempi kaupunki. Huoltajat voivat vastata kyselyyn 13.12.2020 asti.

Osallistumiskutsu kyselyyn ja vastauslinkki lähetetään sähköpostitse kaikille varhaiskasvatuksen piirissä oleville perheille, joissa on vuonna 2016 syntynyt lapsi. Vastaajiksi toivotaan myös perheitä, joiden neljävuotias lapsi ei ole päiväkotihoidossa.

Lapsen vanhemmat voivat vastata kyselyyn yhdessä tai erikseen. Vastaaja voi olla myös joku muu lapselle tärkeä aikuinen. Kyselyyn osallistuminen on perheille täysin vapaaehtoista. Kysymyksiin vastataan nimettömänä, ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kyselyn täyttäminen kestää noin 15 minuuttia. Jos perheessä on useampi vuonna 2016 syntynyt, jokaisesta lapsesta voi täyttää oman kyselylomakkeen.

Kysymykset voivat toimia keskustelun herättäjinä perheessä tai lähipiirissä. Tarvittaessa kysymysten herättämistä ajatuksista voi keskustella tulevilla neuvolakäynneillä tai muissa lapsiperheiden palveluissa asioidessa. Jos jokin, mikä tahansa lapseen tai perheeseen liittyvä asia askarruttaa tai huolettaa, keskusteluapua ja palveluihin ohjausta tarjoavat Tampereen kaupungin lapsiperheiden palveluissa palveluohjaajat .

Kysely seuraa lapsiperheiden hyvinvointia säännöllisin väliajoin

Tampereella kyselyjen tuloksia on hyödynnetty lasten ja perheiden palvelujen kehittämisessä ja palveluita koskevassa päätöksenteossa.

Kysely neljävuotiaiden lasten perheille on tehty lähes joka toinen vuosi. Kysely on suunniteltu toteutettavaksi niin, että tietoa saadaan joka toinen vuosi joko Tampereen omasta tai Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisesta kyselystä. Näin voidaan seurata tamperelaisperheiden hyvinvointia ja siinä tapahtuvia muutoksia pidemmällä aikavälillä.

Kaupungin oma hyvinvointikysely neljävuotiaiden lasten perheille on toteutettu Tampereella aiemmin vuosina 2013, 2015 ja 2017. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti kyselyn neljävuotiaiden lasten perheille vuonna 2018. Nyt käynnistyvä kysely sisältää osin samoja kysymyksiä kuin THL:n kysely. Näin saadaan tietoa siitä, miten lapsiperheiden hyvinvointi on Tampereella muuttunut.


Lisätietoja

Lapsiasiamies
Tiia Heinäsuo
puhelin 050 411 2434
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen

Kuvat Opa Latvala