Siirry sisältöön

C21-kaupunginjohtajat: Hallituksen tulee teettää puolueeton arviointi sote-uudistuksen vaikutuksista kaupunkien talouteen ja investointikykyyn

Julkaistu 17.11.2020 13.10

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi päivitetystä, sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä lausuntonsa 9.marraskuuta. Neuvoston näkemyksen mukaan esityksen vaikutusarviointiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja esityksen kokonaisvaikutuksista julkiseen talouteen on vaikea saada selkoa.

Arviointineuvosto katsoo lausunnossaan, että sote-uudistusta koskevassa esitysluonnoksessa tulisi käsitellä tarkemmin kuntien verotulojen kaventumisen mahdollisia vaikutuksia kuntien investointeihin ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin.

Arviointineuvosto toteaa, että kuntien verotulojen pienemisen lisäksi kuntien suhteellinen velkaantuminen kasvaa ja käyttötalous puolittuu, millä tulee olemaan vaikutusta niin kuntien varainhankintaan, investointeihin kuin elinkeinopolitiikan edellytyksiin.

Suomen 21 suurinta kaupunkia ovat toistuvasti pitäneet esillä näitä kysymyksiä. On olemassa suuri riski sille, että sote-uudistus heikentää toteutuessaan kuntien ja kaupunkien elinkeinopolitiikan edellytyksiä, niiden kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia investoida kestävään kasvuun. Vaikutukset ulottuvat tätä kautta merkittävästi koko kansantalouteen.

C21-kaupunginjohtajat edellyttävät, että hallitus teettää lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon johdosta puolueettoman ja kattavan arvioinnin sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien ja kaupunkien talouteen ja investointikykyyn.

Kaupungit ovat valmiita yhteistyöhön arvioinnin toteuttamisessa. Vaikka itsenäisen ja riippumattoman arviointineuvoston lausunto ei sido ministeriöitä, on selvää, että arviointineuvoston painavat havainnot korostavat tarvetta analysoida tarkemmin sitä, millaiset mahdollisuudet kaupungeilla ja kunnilla on selviytyä tehtävistään, veloistaan ja velvoitteistaan sote-uudistuksen toteutuessa.


Lisätietoja

Pormestari Lauri Lylyn haastattelupyynnöt:
Pormestarin sihteeri
Ritva Vakkuri
puhelin 0400 780 866
sähköposti [email protected]