Siirry sisältöön

Tammelan täydennys- ja korjausrakentajien avuksi virtuaalimalli ja energiamallinnus

Julkaistu 11.11.2020 14.54

Tammelan kaupunginosan korjaus- ja täydennysrakentajat saavat avukseen uusia työkaluja. Tampereen kaupungin kehittämät uudet palvelut edistävät Tammelan täydennysrakentamista ja taloyhtiöiden energiatehokkuutta.

Tammelan virtuaalimalli on kaikille käyttäjille avoin digitaalinen palvelu. Sen avulla voi tarkastella nykyistä kaupunkiympäristöä ja tulevaa kaupunkikehitystä. Mallissa on kuvattu kolmiulotteisesti Tammelan nykyinen rakennuskanta, valmistuneet ja rakennusluvan saaneet uudet rakennukset, voimassa ja vireillä olevien asemakaavojen mukaiset rakennukset sekä ideatasoisia suunnitelmia.

- Kaupungin teettämien suunnitelmien lisäksi Tammelan taloyhtiöt ja muut kiinteistöjen omistajat ovat luovuttaneet yhteiseen virtuaalimalliin omia täydennysrakentamisen suunnitelmiaan, sanoo hankekehityspäällikkö Minna Seppänen.

Virtuaalimallia voi käyttää selaimella tai mobiililaitteilla. Havainnollisen valikon kautta voi valita näkyviin juuri ne aineistot, joihin haluaa tutustua. Virtuaalimalliin on lisätty myös 360-valokuvia, jotka kuvaavat alueen nykytilaa katutasosta käsin katsottuna. Näin on mahdollista arvioida esimerkiksi uusien rakennussuunnitelmien vaikutuksia kaupunkikuvaan.

Tammelan virtuaalimallia päivitetään säännöllisesti suunnitelmien edessä. Koekäyttövaiheen jälkeen valmistuneen selainpohjaisen yleisökäyttöliittymän lisäksi on ammattilaisversio. Tämän avulla kaupunkisuunnittelijat ja –kehittäjät voivat tarkemmin havainnollistaa suunnitelmiaan yleisölle.

Tammelan energiamallinnus ja energianeuvonta pureutuvat uudella tavalla vanhojen asuinkerrostalojen mahdollisuuksiin vähentää energian kulutusta, kustannuksia ja päästöjä. Tulokset ovat lupaavia Tampereen kaupunkistrategian hiilineutraalisuutta 2030 koskevan tavoitteen kannalta. Tammelan kaupunginosa valittiin pilotiksi aktiivisen täydennysrakentamisen ja suuren kehityspotentiaalin takia. Tammelasta saatuja tuloksia sovelletaan myöhemmin muualla keskustassa ja Tampereella.

Taloyhtiöiden rooli päästöjen vähentämisessä todettiin erittäin merkittäväksi mahdollisuudeksi. Energiamallinnuksesta saadun tiedon mukaan taloyhtiöiden energiatehokkuuden toimenpiteillä Tammelan energiankulutus voitaisiin lähes puolittaa. Taloyhtiöt voivat vähentää merkittävästi omaa lämmön- ja sähkönkulutustaan sekä tuottaa energiaa itse. Ympäristöystävällisyyden lisäksi energiatehokkuudesta on taloyhtiöille selkeä taloudellinen etu.

- Taloyhtiöille energiatehokkuus tuo kustannussäästöjä ja nostaa kiinteistön arvoa. Taloyhtiöt tarvitsevat tietoa energiatehokkuuden mahdollisuuksista ja sopivista energiaremonteista, kertoo Juho Rinta-Rahko Kestävä Tampere 2030 -ohjelmasta.

Vuonna 2020 tehdyn selvityksen jälkeen vuonna 2021 alkaa kokeiluna Tammelan taloyhtiöille ja kiinteistöille suunnattu maksuton neuvonta. Kaupungin tarjoaman energianeuvonnan tavoitteena on auttaa taloyhtiöitä kartoittamaan mahdollisuutensa tehdä energiatehokkuustoimenpiteitä ja hyödyntää valtion tarjoamaa energia-avustusta toimenpiteiden tekoon. Kaupunki on marraskuun alussa lähestynyt taloyhtiöitä kirjeellä, jossa asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä.


Lisätietoja

Tammelan virtuaalimalli ja täydennysrakentaminen
Hankekehityspäällikkö
Minna Seppänen
puhelin +358 40 150 9857
sähköposti [email protected]

Tammelan energiamallinnus ja energianeuvonta
Projektipäällikkö
Juho Rinta-Rahko
puhelin 041 730 3379
sähköposti [email protected]


Teksti Minna Seppänen