Siirry sisältöön

Tampereen kaupunki mukana DigiOne –yhteistyössä

Julkaistu 11.11.2020 9.01

DigiOne on koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta, johon kootaan kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut. DigiOne palvelualustan kehittäminen aloitetaan viiden kaupungin yhteistyönä. Tampereen kaupungin lisäksi hankkeessa ovat mukana Vantaa, Espoo, Oulu ja Turku sekä Kuntien Tiera.

Lapsiryhmä tietokoneen äärellä.
 

Yhteistyösopimuksen mukaan osapuolet yhdessä kehittävät ja rakentavat uuden yhteisen palvelualustan ja ekosysteemin yhteisvastuullisesti tasavertaisina allianssimallin kaltaisesti. Tarkoituksena on luoda kokonaisuus, joka laajentuu valtakunnalliseksi ratkaisuksi. Myöhemmin kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät voivat liittyä DigiOne-palvelualustaan ja ekosysteemiin vaiheistetusti. Oppimisen palvelualustalla halutaan edistää oppimista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiselle, tukea toimintakulttuurin muutosta ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.

– DigiOne on keino jakaa eri puolilla Suomea tehtävä kehittäminen kaikkien yhteiseksi hyödyksi. Parhaita käytänteitä kannattaa jakaa yhteiseen käyttöön ja kehittää edelleen. Palvelu antaa mahdollisuuksia automatisoida rutiiniviestejä ja esimerkiksi opetuksen laatua voidaan parantaa, kun opettajien on jatkossa mahdollista ottaa suunnittelutyönsä pohjaksi omia aiemmin tehtyjä suunnitelmia tai hakea toisten tekemiä hyvin toimineita suunnitelmia, summaa Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Palvelualustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita. Toiveena on luoda digitalisen palvelualustan ympärille koulutukseen keskittynyt ekosysteemi, joka kattaa palvelut oppijan koko elinkaaren ajaksi. Hankkeen aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Tavoitteena on myöhemmin rakentaa palvelut varhaiskasvatukseen ja ammatilliseen koulutukseen eheän opinpolun varmistamiseksi.

Kehitystarpeen taustalla ovat opetussuunnitelmien edellyttämät muutokset ja digitalisaation tuomat uudet ja vauhdilla kehittyvät mahdollisuudet, joiden hyödyntämistarve on korostunut entisestään kevään 2020 poikkeusolojen aikana. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää, että tieto kulkee palveluiden välillä ja tietoa on tarjolla johtamisen, päätöksenteon ja tutkimuksen tueksi.

DigiOne-ekosysteemi hyödyttää kaikkia toimijoita

DigiOne hyödyttää kaikkia ekosysteemin osapuolia, koska palvelualustan rakentamisvaiheessa huomioidaan kuntakäyttäjien tarpeet ja palveluntuottajien toiveet sekä tarjotaan kolmansille osapuolille, kuten palveluiden tuottajille, yhtenäinen ja laajalti kuntakentän käytössä oleva palvelualusta.

– DigiOne on merkittävä hanke, jolla edistetään opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota ja tietojen yhteentoimivuutta. Hanke rikastuttaa myös kansallisen tason keskustelua. On hienoa, että Digionea rakennetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Yhteistyö kuntakentässä mahdollistaa digitalisaatiota hyödyntävät uudenlaiset palvelut, jotka edistävät koulutuspalveluiden laatua. Uusien palveluiden ja yhteistyön avulla voidaan saavuttaa myös merkittävät kokonaissäästöt. Digitalisaation hyödyt saadaan otettua paremmin käyttöön, kun omien alustojen ja palveluiden rakentamisen sijaan kunnat tekevät kehittämistä ja hankintoja yhdessä.

– Seuraamme mielenkiinnolla DigiOnen kehittymistä. Pidämme tärkeänä sitä, että saamme yhteisesti luotua tiekartan koulutuksen digitalisaatioon ja yhteentoimivuuteen. Siksi olemme asettaneet kokonaisarkkitehtuurin päivittämiseksi työryhmän, jossa myös DigiOnen edustajat ovat mukana, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Kuntien Tiera ja kaupalliset toimijat mukana kehittämässä palveluita

Mukana olevat kaupungit ja Kuntien Tiera kehittävät DigiOne-ekosysteemiä ja palvelualustaa yhdessä ekosysteemiin kuuluvien, myöhemmin kilpailutettavien palveluiden tuottajien kanssa. Tiera tarjoaa hankkeen käyttöön integraatioalustansa ja siihen liittyvän kehitystyön. Palveluita tullaan kehittämään ja testaamaan aktiivisesti loppukäyttäjien kanssa.

– Kuntakentällä on tarve uudistaa toimintamalleja, hyödyntää vahvemmin digitalisaatiota sekä parantaa asiakaspalvelua ja -kokemusta. DigiOne on siitä loistava esimerkki ja siksi odotamme yhteistyötä innolla, toteaa Kuntien Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Hankkeen päättyessä vuonna 2023 ja jatkokehitys- ja ylläpitovaiheen alkaessa DigiOne-palvelualustan omistajuus ja ekosysteemin koordinointivastuu siirretään Kuntien Tieralle.

Lisätietoja: DigiOne hankejohtaja Kirsi Lehto, p. 050 314 2815, [email protected]


Lisätietoja

Sivistyspalvelujen johtaja
Lauri Savisaari
puhelin 040 801 6081
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki