Siirry sisältöön

Leikkipaikkaverkosto sai suuntaviivat vuoteen 2030 saakka

Julkaistu 10.11.2020 21.05

Tampereen leikkipaikkoja koskeva viherpalveluohjelma Leikkipaikat 2021–2030 hyväksyttiin ohjeellisena yhdyskuntalautakunnassa 10.11.2020. Yhdyskuntalautakunta päättää lopullisesti leikkipaikkaohjelmassa esitetyistä yksittäisten leikkipaikkojen poistoista vuosisuunnitelman yhteydessä. Myös hallintomuutokset, peruskunnostukset sekä uusien leikkipaikkojen rakentaminen hyväksytään vuosittain vuosisuunnitelman ja talousarvion yhteydessä.

Tuomaanpuiston leikkipaikalla
 

Tavoitteena on kehittää ja kunnossapitää monipuolinen, turvallinen, helposti saavutettava ja riittävän laaja leikkipaikkaverkosto käytettävissä olevin resurssein. Työ on jatkoa Tampereen kaupungin ensimmäiselle laajamittaiselle leikkipaikkaohjelmalle vuosille 2012-2020. Suunnittelussa on otettu huomioon nykyiset palvelut, tarkastelujakson aikana tapahtuvat muutokset, palvelun tarjoajan velvoitteet sekä asukas- ja viranomaispalaute.

Ohjelmaan kuuluvat kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimilla viheralueilla, kuten puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla sijaitsevat leikkipaikat, joita on ohjelmakauden alkaessa yhteensä 219 kpl. Näistä lähileikkipaikkoja on 143 ja toiminnoiltaan monipuolisempia alueleikkipaikkoja on 76. Lisäksi koulujen pihoilla ja uimarannoilla on leikkipaikkoja, joita ohjelma ei koske.

Nykyisen leikkipaikkaverkoston palvelut ja niiden saavutettavuus ovat laadukkaita, mutta toisaalta osittain päällekkäisen verkoston kunnossapito on taloudellisesti raskasta. Uudis- ja täydennysrakentaminen luovat tarpeen rakentaa laajenevalle ja tiivistyvälle kaupunkialueelle uusia leikkipaikkoja.

Uutta uusille alueille

Seuravaan kymmenen vuoden aikana on suunniteltu toteutettavaksi 49 leikkipaikkojen laajaa peruskunnostusta ja kaksi hallinnollisia muutosta eli Peltovainionpuiston (Lielahti) ja Kisapuiston (Hervanta) leikkipaikat muuttuvat jatkossa päiväkotien leikkipaikoiksi. Lisäksi on suunniteltu rakennettavaksi pääosin uusille rakentuville asuinalueille yhteensä 17 uutta leikkipaikkaa.

Ohjelmakauden aikana esitetään poistettavaksi yhteensä 34 nykyistä leikkipaikkaa. Poistettavista kolme on alueleikkipaikkoja ja loput 31 lähileikkipaikkoja. Leikkipaikkojen poistot pyritään ajoittamaan siten, että korvaavaksi osoitettu leikkipaikka on joko hiljattain kunnostettu tai se kunnostetaan leikkipaikan poiston yhteydessä.

Esimerkiksi kaupungin keskusta-alueella kunnostetaan seuraavien kymmenen vuoden aikana Aleksandra Siltasen puisto, Emil Aaltosen puisto, Koskipuisto, Näsinpuisto, Pyynikin kirkkopuisto, Rauhaniemen leikkipaikka, Sorin aukio, Sorsapuisto ja Soukkapuisto) ja poistetaan Armonkallionpuistikko. Muissa keskusta-alueen puistoissa tehdään tarvittaessa yksittäisten leikkivälineiden vaihtoja tai muita pienempiä kunnostustoimenpiteitä.

Palaute toi muutoksia

Leikkipaikkaohjelmaa valmisteltaessa tehtiin muuan muassa kaikille avoin kuntalaisille karttapohjainen verkkokysely, johon tuli 651 vastausta. Puistoista kysyttiin myös 4-luokkalaisten vaikuttamispäivillä, joihin osallistui 751 oppilasta digitaalisesti. Palautteet otettiin huomioon palauttamalla neljä luonnosvaiheessa poistettavaksi ehdotettua kohdetta säilytettäviin tai kunnostettaviin leikkipaikkoihin sekä lisäämällä yksi uusi leikkipaikka. Palautteita käytetään myös yksittäisten kohteiden suunnittelussa.

Tampereella on ohjelman mukaan vuonna 2030 yhteensä 200 yleistä leikkipaikkaa, ja Tampereen leikkipaikkaverkosto on edelleen hyvin toimiva ja kattava.

Osana taustaselvitystä laadittiin kesällä 2019 erillistyönä korjausvelkalaskelma, joka on leikkipaikkojen nykykunnolla noin 3 miljoonaa euroa. Uuden leikkipaikan rakentamisen arvioidaan maksavan keskimäärin 400 000 euroa ja peruskunnostettavan leikkipaikan 200 000 euroa.

Leikkipaikat vaativat jatkuvaa kunnossapitoa ja säännöllisiä tarkastuksia. Useissa kohteissa kunnossapitokustannuksilla on suurempi kustannusvaikutus kuin kertaluontoisella investoinnilla. Puistoja uusitaan laajemmiksi ja monipuolisemmiksi, mikä nostaa osaltaan kunnossapidon kustannuksia.


Lisätietoja

Puheenjohtaja
Aleksi Jäntti

Esittelijä
Mikko Nurminen

Valmistelija
Kaupunginpuutarhuri
Timo Koski
puhelin 050 345 7568


Teksti Anna-Leea Hyry