Siirry sisältöön

Ahvenisjärven koulun laajennukseen tähtäävä asemakaavan muutostyö alkaa

Julkaistu 10.11.2020 9.48

Hervannan Ahvenisjärven koulun laajentamista koskeva asemakaavan muutostyö on alkanut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla 26.11.2020 saakka. Verkkosivuilla on myös esittelyvideo, jossa kerrotaan muun muassa tarkemmin asemakaava-aineiston sisällöstä sekä asemakaavamuutoksen tavoitteista.

Pohjois-Hervannan koulu
 

Asemakaavamuutos koskee Pohjois-Hervannan koulutalon tonttia. Suunnittelualueena on Opettajanraitin, Opiskelijankadun ja Ahvenisraitin rajaama noin 3 hehtaarin tontti, jonka kaupunki omistaa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa koulutilojen merkittävä laajentaminen sekä päiväkodin rakentaminen tontille. Tutkittavana on joko kokonaan uusi uudisrakennus tai nykyisen koulun perusparantaminen ja laajentaminen.

Tontilla oleva koulurakennus valmistui vuonna 1975 ja se muodostaa yhdessä Kanjonin ja Hallilan koulutalojen kanssa Ahvenisjärven koulun. Pohjois-Hervannan koulurakennus koostuu kolmesta yhdyskäytävin toisiinsa kytkeytyvästä rakennusosasta. Tontilla on koulurakennuksen lisäksi siihen liittyvät ulkoilu- ja pysäköintialueet. Koulurakennuksessa toimii esiopetusryhmä sekä vuosiluokat 1.–9. Oppilaita on yhteensä noin 650.

Asemakaavamuutoksella lisätään tontin rakennusoikeutta siten, että se mahdollistaa 1100 oppilaan koulun ja 160 lapsen päiväkotiyksikön. Tavoitteena on vastata kasvatuksen ja opetuksen tuleviin tarpeisiin keskeisellä paikalla asutuksen, palveluiden ja joukkoliikenteen äärellä.

Tavoitteena on sovittaa yhteen toiminnan edellyttämä rakentaminen, ulkoilualueet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä kevyen liikenteen yhteydet siten, että alueesta saadaan turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan mistä kaavamuutoksessa on kyse, miten työ etenee sekä miten sitä voi seurata. Myös osallistumismahdollisuuksista kerrotaan. Suunnitelmasta voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Raija Mikkola
puhelin 040 806 3019


Teksti Anna-Leea Hyry