Siirry sisältöön

Radonin mittauskausi on meneillään

Julkaistu 5.11.2020 14.32

Hajuton, mauton ja väritön jalokaasu radon on merkittävä ympäristöterveyshaitta. Suomalaisten säteilyannoksesta ¾ syntyy sisäilman radonista. Radonin aiheuttama tautitaakka on ympäristötekijöissä toisena, heti pienhiukkasten jälkeen. Radonin pitoisuuden asuinrakennuksesta voi selvittää helposti mittaamalla. Mittausajaksi suositellaan kolmea kuukautta, mutta vähintään kahta kuukautta syyskuun alun (1.9.) ja toukokuun lopun (31.5.) välisenä aikana.

Pispalaa syksyllä
 

Myös Tampereen kaupungin terveydensuojeluyksiköstä ja rakennusvalvonnasta muistutetaan siitä, että radon tulee ottaa huomioon suunnittelussa, korjauksessa ja rakentamisessa.

Kaikkialla Suomessa on mahdollista mitata korkeita radonpitoisuuksia, joten asuinalueita ei tulisi enää jaotella erilaisiin radonriskialueisiin. Painopiste on ylipäätään radonturvallisessa rakentamisessa. Ympäristöministeriön suositus on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii sisäilman radonpitoisuuden mittauksesta rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Suositus koskee uusia asuinrakennuksia sekä työpaikkoja ja muita julkisia rakennuksia. Radonpitoisuutta ei voida tietää muutoin kuin mittaamalla.

Radon on helposti mitattavissa ja myös poistettavissa

Radonin pitoisuudet ovat helposti mitattavissa ja myös haitat ovat torjuttavissa suhteellisen helposti erityisesti uudisrakennuksessa. Rakennusvaiheessa tulee varmistaa, että alapohja on tiivis ja tarvittavat radonputkistot on asennettu. Rakennuksen valmistuttua radontorjunnan onnistuminen voidaan todentaa mittaamalla. Omakotitalon radonmittaus maksaa noin 100 €.

Radonmittaus voidaan tilata kaupallisilta toimijoilta, jotka tuottavat Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymiä mittauksia, tai Säteilyturvakeskuksesta. Hengitysilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta lämmityskauden aikana. Tämän jälkeen purkit toimitetaan mittauspalvelun tarjoajalle analysoitavaksi.

Vanhoissa rakennuksissa radontorjunta on syytä tehdä rakennuksen korjauksen yhteydessä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Torjuntakeinoja ovat mm. rakenteiden tiivistykset, ilmanvaihdon säätäminen ja tehostaminen, radonimurin ja kaivojen asentaminen sekä porakaivojen veden ilmastus/suodatus.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki, terveydensuojelu:
Terveysinsinööri
Tarja Hartikainen
puhelin 050 554 5899

Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta:
Rakennustarkastusinsinööri
Jyrki Ottman
puhelin 040 806 2050


Kuvat Laura Vanzo