Siirry sisältöön

Tampereen pormestari Lyly: ”Sote-ratkaisu on aikaisempia malleja parempi, muttei valmis”

Julkaistu 13.10.2020 15.04

Suomen hallitus on esitellyt tiistaina 13. lokakuuta ratkaisun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi ja hyvinvointialueiden perustamiseksi. Asiaa on valmisteltu pitkään, ja nyt annettu ehdotus näyttäisi pääosin etenevän lausuntokierroksella olleen luonnoksen mukaisesti.

Tampereen pormestari Lauri Lylyn mukaan on hyvä, että soteen on löytymässä aiempia ratkaisumalleja yksinkertaisempi ratkaisu, joka sisältää niin sanotut leveämmät hartiat. Sote-uudistuksen jälkeen kuntien taloudellinen ennustettavuus paranee, koska sote-palvelujen menoja on ollut hankala ennustaa. Kunnan menoista muun muassa varhaiskasvatus ja perusopetus, infran ylläpito sekä rakentamisen menot ovat olleet vakaammin ennustettavia.

– Ainakin osa lausuntojen viesteistä on voitu huomioida valmistelutyössä, vaikka aikataulu oli kireä. Vielä jäänee huomioitavaa ja korjattavaa. Lopputulos vaatii vielä korjauksia, joita on vielä yritettävä käsittelyn eri vaiheissa nostaa esiin, sanoo pormestari Lyly.

– Ratkaisussa on huolestuttavinta se, että tämä katkaisee muun muassa kuntien sosiaalipalvelujen, koulutuksen ja työllisyydenhoidon yhteyden. Kuntien elinvoiman luominen ja investointikyky heikkenevät, koska veroprosentista leikataan pois kaksikolmasosaa. Lisäksi kuntien järjestämä julkinen tuotanto jaetaan kahtia: heikompiosaisten ja sairaiden hoitamiseen sekä elinvoima ja osaamiskysymyksiin. Tällä jaolla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Kumpaan halutaan laittaa resursseja jatkossa ja kummassa halutaan olla päättämässä.

Pormestari Lyly arvioi, että Pirkanmaan tasolla tämä johtaa keskittyneisiin palveluihin ja ratkaisu vie myös lähipalveluista päättämisen kauemmas kansalaisista. Valtion rooli vahvistuu sotessa.

Uudistuksen on määrä astua voimaan vuonna 2023.

– Aikataulu on todella kireä. Vuosi 2023 tulee todella nopeasti vastaan. En vieläkään ole tullut vakuuttuneeksi siitä, että vastaako tämä valmistelussa oleva malli alkuperäiseen tavoitteeseen taata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille kotipaikasta riippumatta. Hallinnollinen ratkaisu yksistään ei riitä parantamaan palveluiden laatua.

Myös uudistuksen suuruus mietityttää. Tampereella uudistus siirtäisi noin 6 000 henkilöä hyvinvointialueen henkilökuntaan.

– Järkyttävän kokoinen organisaatiomuutos on tulossa. Voi vain kysyä, miten hyvin se pystyy ottamaan huomioon esimerkiksi sosiaalipalvelujen lähiluonteen tai asiakaslähtöisen toiminnan. Saatikka rakentamaan asiakaslähtöisen ja joustavan toiminnan. Jos tällä mallilla sote syntyy, me tietenkin yritämme tehdä Pirkanmaalle näistäkin eväistä toimivan kokonaisuuden.

Uudistuksen rahoitusmalli on herättänyt kuntakentällä suurta kritiikkiä. Tampereen kaupunkikin katsoi omassa lausunnossaan, että esitetty malli haastaa erityisesti suurten kaupunkien kyvyn vastata investointitarpeisiin.

– Suuria kaupunkeja, joissa Suomen kasvu syntyy, näyttäisi olevan kuultu. Valtionosuuskriteereihin tulee lisäys, jolla vastataan väestömäärän kasvun aiheuttamaan palvelutarpeen lisäykseen. Myös esiteltyjen pöytäkirjamerkintöjen mukaan hallitus tekee kokonaistarkastelun kuntien rahoitusjärjestelmästä ja kehittää sitä niin, että kasvavien kuntien investointikyky turvataan. Lisäksi huomioidaan segregaatio ja asunnottomuus.

Ennakkotietojen mukaan Pirkanmaalla joidenkin kuntien osalta eurorajojen muutokset vaikuttavat ja ulkoistuksiin tulee neuvotteluja. Tampereen talouteen uudistus tuo ison muutoksen.

– Jos Tampereen 20,25 kuntaveroprosentista yli 13,26 prosenttiyksikköä siirretään hyvinvointialueelle, jää jäljelle noin 7 prosentin kuntavero. Tällä rahalla on huolehdittava muun muassa elinvoimasta, turvallisesta ja riittävästä päivähoidosta, perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, liikuntapalveluista, kirjastoista, museoista, kaduista, pyöräteistä ja paljon muusta. Miten raha riittää? Esimerkiksi päiväkoti- ja koulukiinteistöjä remontoidaan sisäilmaongelmien takia Tampereella aika monta, pohtii pormestari Lyly.