Siirry sisältöön

Tesoman entisen koulun tontille tulossa asuntoja

Julkaistu 12.10.2020 9.12

Tesoman entisen koulun tontille on tulossa asuntoja noin 350–400 uudelle asukkaalle. Asemakaavan muutoksen luonnos ja muu valmisteluaineisto ovat nähtävillä 29.10.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla, jossa on myös esittelyvideo. Palautetta voi antaa kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Tesomalle suunnitellun uuden asuinalueen havainnekuva
 

Havainnekuva asemakaavamuutoksen viitesuunnitelmasta. Suunnitellut kerrostalokorttelit kuvassa ylimpänä.

Tavoitteena on ollut uusi, kohtuuhintainen asuminen Tesoman kaupunginosaan, joka sijaitsee noin 7 kilometrin päässä Tampereen keskustasta länteen. Myös uusia perheasuntoja haluttiin lisää. Kaupunki omistaa kaava-alueen. Alueesta järjestettiin viime vuonna suunnittelukilpailu, jonka voittaja on ollut mukana kaavaluonnoksen laadinnassa. Kilpailuehdotukset olivat myös asukkaiden kommentoitavana osana kaupunginosan kehittämistä.

Noin 3,5 hehtaarin asemakaava-alueelle, Tesoman vanhimman osan ja vesitornin välille on tulossa 14 uutta rakennusta käytöstä pois jääneen, purettavaksi aiotun koulun tontille. Tesomajärven puoleiseen kortteliin on tulossa neljä pienkerrostaloa ja kolme kerrostaloa. Siitä itään päin on tulossa kuuden uuden kerrostalon kortteli. Kerrostalot ovat viisi- tai kuusikerroksisia.

Asuinalueen rajautuu viheralueisiin, ja taloissa on korttelipihat. Alueen keskelle osoitetaan uusi metsäinen lähivirkistysalue, jonka läpi kulkee yleinen ulkoilureitti. Pienkerrostaloihin on tulossa omia pihoja. Valtaosaan asunnoista on tulossa näkymiä metsään tai järvelle.

Alue on hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärellä puolen kilometrin päässä Tesoman keskeisistä palveluista ja kilometrin päässä suunnitellusta lähijunaseisakkeesta. Bussipysäkki sijaitsee 250 metrin päässä. Asuinalueen ajoyhteys katuverkkoon on suunniteltu Raiskionkadun päästä.

Uusi alue liittyy Tesoman kerrostalotaloalueisiin, väliin jää uimarannalta kauppakeskuksellekulkeva Käärmekallionpolku. Entinen tarpeettomaksi jäänyt vuonna 1967 rakennettu koulurakennus on tarkoitus purkaa asumisen tieltä. Selvityksessä koululle ei ole osoitettavissa erityisiä kulttuurihistoriallisia tai muita arvoja.

Asemkaavaluonnoksessa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 19 500 kerrosneliömetriä, kaikki asumiseen. Rakennusoikeudesta 8 100 kerrosneliömetriä on länsiosan kerrospientaloille ja kerrostaloille ja 11 400 itäosan kerrostalotonteille.

Tonttien nykyistä puustoa on tarkoitus säilyttää. Alueella maisema-arvot ja korkeuserot on otettu huomioon suunnittelussa, samoin liittyminen virkistysalueisiin.


Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Katariina Korte
puhelin 040 806 2647

Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
puhelin 040 801 2724


Teksti Anna-Leea Hyry