Siirry sisältöön

Pirkanmaalle yhteinen henkilökohtaisen avun palveluseteli

Julkaistu 8.10.2020 17.49

Pirkanmaan kunnat ottavat käyttöön 1.1.2021 alkaen yhteisen vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin. Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kuntien yhteisen palvelusetelin sääntökirjan sekä palvelusetelin arvon 8.10.2020, muut kunnat tekevät päätöksen osaltaan lautakunnissaan syys-lokakuussa.

Pirkanmaan kunnat ovat yhdessä valmistelleet palvelusetelin käyttöönottoa. Sääntökirjassa määritellään palvelusetelimallin yleiset periaatteet ja toimintatavat sekä palveluntuottajia koskevat vaatimukset. Pirkanmaalla henkilökohtaisen avun palveluseteli on jo aiemmin ollut käytössä muutamassa kunnassa. Uusi sääntökirja pohjautuu näiden kuntien sääntökirjoihin, joista on päivitetty kaikkien Pirkanmaan kuntien tarpeita vastaava yhteinen sääntökirja.

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö vastaa jatkossa koko Pirkanmaan palveluseteliasiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta. Yksikkö hoitaa myös palvelusetelin käytännön järjestelyt, laskutuksen sekä tuntiseurannan.

Henkilökohtaisen avun järjestämisvastuu säilyy asiakkaan kotikunnassa. Kotikunnan vammaispalveluissa arvioidaan asiakkaan palvelutarve ja tehdään päätös henkilökohtaisesta avusta ja sen toteuttamistavasta. Palveluseteli on yksi kolmesta henkilökohtaisen avun järjestämistavasta, muita tapoja ovat työnantajamalli ja ostopalvelu.

Palvelusetelimallissa Tampereen kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, jotka sitoutuvat sääntökirjan vaatimuksiin. Asiakas valitsee näistä hänelle sopivimman palveluntuottajan tai -tuottajat, joilta hän ostaa henkilökohtaisen avun palvelun. Palvelusetelin käyttö on asiakkaille vapaaehtoista ja maksutonta.

***
Tiedotetta päivitetty 9.10.2020:
Korjattu vuosiluku virkkeeseen: "Pirkanmaan kunnat ottavat käyttöön 1.1.2021 alkaen yhteisen vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelin." sekä Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymispäivämääräksi 8.10.2020.


Lisätietoja

Johtava sosiaalityöntekijä
Milja Koljonen
puhelin 050 324 8617
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala