Siirry sisältöön

Tampere aikoo mukaan asunnottomuuden puolittamista tavoittelevaan ohjelmaan

Julkaistu 8.10.2020 17.48

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 8.10.2020 esittää kaupunginhallitukselle, että Tampereen kaupunki osallistuu yhteistyö- ja toimenpideohjelmaan asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä.

Suomen hallituksen tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä. Sen saavuttamiseksi ympäristöministeriö on käynnistänyt valtakunnallisen yhteistyö- ja toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, vahvistaa asunnottomuustyötä ja siihen liittyvää osaamista kuntien peruspalveluissa, parantaa asumisneuvonnan saatavuutta sekä vakiinnuttaa toimijoiden yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla.

Valtakunnallisen ohjelman pohjalta Tampereen kaupunki on laatinut asunnottomuuden puolittamiselle omat tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2020 - 2022.

Tampereella tavoitteena on muun muassa osoittaa asunnottomille 200 asuntoa vuonna 2021 sekä vuonna 2022. Jotta asuntoja saadaan eri syistä asunnottomille tamperelaisille, kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkikonsernin ja muiden vuokra-asuntoyhteisöjen kanssa. Ohjelmassa pidetään tärkeänä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen runsasta ja jatkuvaa tuotantoa. Erityisryhmien asumisen huomioiminen pyritään varmistamaan hyvissä ajoin jo asemakaavoitus- ja tontinluovutusohjelmia tehdessä.

Asunnottomuuden estämiseksi tarvitaan myös riittävästi asumista tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tampereen toimenpideohjelmassa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja ja liikkuvaa tukea kehitetään osana Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa. Vuokra-asukkaiden talouden ja asumisen ongelmia ennaltaehkäistään viemällä aikuissosiaalityötä ja asumisneuvontaa esimerkiksi hyvinvointikeskuksiin. Jotta asumisen ongelmat havaittaisiin riittävän ajoissa, luodaan kaupungin eri palveluihin keinoja ottaa asuminen puheeksi asiakkaan kanssa. Hyväksi havaittuja työmuotoja, esimerkiksi Talousneuvola, taloussosiaalityön ryhmät ja Nuorten asumistaidot -kurssi, juurrutetaan pysyviksi toimintatavoiksi. Erityisryhmien tarpeet huomioidaan palveluja tehdessä. Eri toimijoiden yhteistyön vahvistamiseksi asunnottomuuden puolittamisen yhteistyöryhmä ja asunnottomuustyön verkosto kokoontuvat säännöllisesti.

Yhteistyö- ja toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi Tampereen kaupunki on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) valtionavustusta. Avustuksella kehitetään asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja Asumisen tukea nopeasti, joustavasti ja lähelläsi -hankkeessa. Tampereen lisäksi muun muassa Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Oulussa, Porissa ja Vantaalla käynnistyy tänä syksynä vastaavanlaisia STM:n rahoittamia hankkeita.


Lisätietoja

Palvelujohtaja
Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
sähköposti [email protected]