Siirry sisältöön

Kodin ja päiväkodin vuorovaikutus paranee Tampereen ja Espoon digitaalisessa yhteisprojektissa

Julkaistu 7.10.2020 13.30

Tampereen kaupunki on aloittanut varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmän yhteiskehittämisen Espoon kaupungin kanssa.
Espoon ja Tampereen yhteisen digitaalisen eVaka-projektin tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa tiedonvaihtoa kodin ja päiväkodin eli varhaiskasvatuksen välillä, digitalisoida varhaiskasvatussuunnitelman läpikäyntiä sekä antaa reaaliaikaista tietoa lapsen varhaiskasvatuksessa viettämästä ajasta.

 

Uuden eVaka-ohjausjärjestelmän tarkoituksena on korvata tulevaisuudessa Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluissa nykyisin käytössä olevat varhaiskasvatuksen järjestelmät.

Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää käytetään muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen, huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen viestintään sekä lasten läsnäolojen kirjaamiseen.

Espoon kaupunki on valmistellut eVaka-järjestelmän käyttöönottoa itsenäisesti jo muutaman vuoden ajan ja ottanut siitä nyt ensimmäisen version käyttöönsä. Tampereella uuden järjestelmän käyttöönotto tehdään porrastetusti vuodesta 2022 alkaen.

Espoon kaupungin kokemukset eVaka-järjestelmästä ovat olleet positiivisia. eVaka on sujuvoittanut varhaiskasvatuksen hakuprosessia sekä muun muassa laskutusta. Uusi järjestelmä on saanut helppokäyttöisyydestään kiitosta käyttäjiltä.

Valtiovarainministeriöltä 3,4 miljoonan avustus eVaka-yhteiskehittämishankkeelle

Tampere ja Espoo saivat valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä 3,4 miljoonan euron rahoituksen eVakan toisen vaiheen kehittämiseen.

Valtiovarainministeriön avustus on myönnetty digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin, jotka uudistavat kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja ja parantavat esimerkiksi palvelujen laatua. Avustuksen tavoitteena on myös kannustaa kuntia yhteistyöhön.

eVaka-järjestelmä soveltuu kaikille Suomen kunnille, jotka haluavat parantaa kodin ja varhaiskasvatuksen välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on kehittää kaikkien kuntien varhaiskasvatuksen tarpeet täyttävä avoin ohjelmistotuote, jota käytettäisiin lähivuosina noin 100 000 lapsen varhaiskasvatusasioiden hoidossa ja jonka ympärille rakentuisi aktiivinen käyttäjä- ja kehittäjäyhteisö. eVaka on merkittävä avoimen lähdekoodin avaus kuntien keskeisissä tietojärjestelmissä. Koska eVaka on kehitetty avoimella lähdekoodilla, sitä voivat vapaasti hyödyntää kaikki halukkaat.

eVakan ydin tarjotaan kunnille samanlaisena. Turku ja Oulu ovat osallistuneet eVakan 2-version konseptointiin ja alustavaa kiinnostusta eVakasta on osoittanut jo yli 20 kuntaa. Näissä kunnissa on yli kaksi miljoonaa asukasta.


Lisätietoja

Kehittämispäällikkö
Harri Jurvela
puhelin 040 806 2829
sähköposti [email protected]

ICT-päällikkö
Sami Salmi
puhelin +358505999710
sähköposti [email protected]


Kuvat Jukka Salminen