Siirry sisältöön

Peltolammin eteläisen alueen maankäytön yhteistyösopimus mahdollistaa aluekeskuksen rakentamisen

Julkaistu 5.10.2020 16.40

Tampereen Peltolammi on yksi kaupungin viidestä aluekeskuksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi 5.10.2020 yhteistyösopimuksen, jolla kaupunki, Asunto Oy Espoon Sinfonia ja Lujatalo Oy kehittävät mm. hyvinvointikeskukselle sopivan tontin sekä uutta asumista aluekeskukseen. Hyvinvointikeskus on kaupungin palveluiden kannalta merkityksellinen ja alueelle kaavaillaan myös kaupallista toimintaa palveluiden laajentamiseksi.

Tampereen kaupungin eteläiset asuinalueet Peltolammi ja Multisilta ovat mukana ympäristöministeriön käynnistämässä valtakunnallisessa lähiöohjelmassa. Lähiöohjelma 2020–2022 -hankkeen tavoitteena on hyvinvoivat ja vetovoimaiset lähiöt. Lähiöohjelma tukee alueen kokonaisvaltaista kehittämistä ja yhteistyötä asukkaiden, alueen toimijoiden sekä kaupungin kaikkien toimialojen kesken.

Kaupungin ja yksityisten omistamien maa-alueiden maankäytön tehostamisella ja täydennysrakentamisella pyritään mahdollistamaan kaupungin strategian mukaiset kasvutavoitteet, monipuoliset asumismuodot sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytykset. Maankäytön tehostaminen kaupungin omistamilla alueilla kasvattaa myös kaupungin maanvuokratuloja.

Yhteistyösopimuksella osapuolet sopivat alueen kehittämisestä yli nykyisten kiinteistörajojen, asemakaavamuutoksesta ja kehittämiskustannusten jakamisesta sekä kehittämisen tuloksena syntyvän rakennusoikeuden jakamisen periaatteista. Asunto Oy Espoon Sinfonia ja Lujatalo Oy sitoutuvat osaltaan osallistumaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin kaupungin hyväksymien maapolitiikan linjausten mukaisesti.

Alue sijaitsee Peltolammin kaupunginosassa Automiehenkadun ja Lempääläntien risteyksen eteläpuolella, noin viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Asunto Oy Espoon Sinfonia ja Lujatalo Oy alueen maanomistajina ja toteuttajina kehittävät asemakaavamuutosalueelle Peltolammin hyvinvointikeskuksen liittäen siihen myös yksityisiä palvelu- ja liiketiloja. Kaupunki vuokraisi kaupungin palvelukäyttöön tulevat tilat. Asemakaavoitusohjelmassa sopimusalueen asemakaavamuutos on ajoitettu vuodelle 2021. Samanaikaisesti Peltolammi-Lakalaivan -aluekeskuksen kanssa on asemakaavaohjelmassa ajoitettu myös käytöstä poistetun Peltolammin koulun alue, jonne tavoitellaan alueelle soveltuvaa monipuolista asumista.

Ennen kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtäville asettamista kaupunki ei voi tehdä sitovia sopimuksia kaavan toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Yhteistyösopimuksella sovitaan ainoastaan asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja tulevan rakennusoikeuden luovutuksen periaatteista. Tarkemmin asiasta sovitaan kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen oltua julkisesti nähtävillä.


Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu