Siirry sisältöön

Seuturatikan ratavarauksia esitetään Tampereen osalta Nuolialantielle, Tenniskadulle, Piettasenkadulle ja Turvesuonkadulle

Julkaistu 28.9.2020 16.44

Seuturatikan ratavaraukset Tampereen alueella ovat tulossa Nuolialantielle, Tenniskadulle, Piettasenkadulle ja Turvesuonkadulle. Kaupunginhallitus päätti maanantaina 28.9.2020 esittää yleissuunnitelmaan liittyviä linjauksia kaupunginvaltuustolle. Hervannan ja Kangasalan Saarenmaan välisen ratahaaran sijaintia ei tässä yhteydessä ratkaista.

Tavoitteena on viedä asia Tampereen kaupunginvaltuuston päätettäväksi 19.10.2020. Seuturatikkaa Tampereen kanssa yhdessä suunnittelevat Kangasala, Pirkkala ja Ylöjärvi ovat tekemässä päätöksiä alueidensa osalta Tampereen päätöksen jälkeen.

Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa tarkastellut ratahaarat ovat Hatanpää - Härmälä - Pirkkala, Tays - Koilliskeskus - Kangasalan Lamminrahka, Lielahti - Ylöjärven Teivo, Soppeenmäki ja kirkonkylä sekä Hervanta - Kangasalan Saarenmaa.

Raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa on tavoitteena määrittää kuntien yhteinen näkemys raitiotiejärjestelmän kehittämisestä pitkällä aikajänteellä. Varaukset mahdollistavat raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä epätietoisuus raitiotien tulevaisuuden ratalinjojen sijainnista haittaa muun muassa tonttien luovutuksia ja kunnallistekniikan kehittämistä. Yleissuunnitelma ei tähtää raitiotien välittömään rakentamiseen.

Yleissuunnitelmassa määritetään raitiovaunupysäkkien, sähkönsyöttöasemien, raitiovaunujen yönylisäilytysvarikoiden sekä raitiotien siltojen sijainti ja tilavaraus sekä liikennemuotojen tilanjako raitiotiekatujen poikkileikkauksessa. Yleissuunnitelma on selvitys, joka palvelee maankäytön suunnittelua, muun muassa yleis- ja asemakaavoitusta sekä liikennejärjestelmän kehittämistä ja kunnallistekniikan suunnittelua.

Hyväksytyt ratavaraukset osoitetaan valmisteilla olevaan Tampereen yleiskaavan päivitykseen. Tampereella laaditaan valtuustokausittain päivitettävää yleiskaavaa.

Tampereen linjaukset

Kaupunginhallitus esittää valtuuston päätettäväksi, että Härmälän ja Pirkkalan ratahaaralla raitiotien ratavaraus tehdään Hatanpään valtatielle ja Nuolialantielle. Nuolialantien Härmälänrannan aluetta palvelevalta raitiotiepysäkiltä kehitetään korkeatasoinen kulkuyhteys Messu- ja Urheilukeskukselle.

Koilliskeskuksen ja Kangasalan Lamminrahkan ratahaaralla raitiotien ratavaraus tehdään Tenniskadun vaihtoehdon mukaisesti osuudella Tays–Alasjärvi ja Piettasenkadun vaihtoehdon mukaisesti osuudella Linnainmaa–Risso. Heikkilänkadun varteen tehdään varaus raitiovaunujen säilytysvarikolle.

Lielahden ja Ylöjärven ratahaaralla raitiotien ratavaraus tehdään Turvesuonkadun vaihtoehdon mukaisesti. Kantatien ja pääradan risteämistapa Tampereen ja Ylöjärven yhteisellä kuntarajalla ratkaistaan jatkosuunnittelussa. Turvesuonkadun varteen tehdään varaus raitiovaunujen säilytysvarikolle.

Hervannan ja Saarenmaan välisellä ratahaaralla raitiotien ratavarauksen sijaintia ei tässä yhteydessä ratkaista. Tampereen yleiskaavaan merkitään raitiotien yhteystarve Hervannan ja Saarenmaan välille.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaisesti Tampereen ydinkaupunkiseudun liikennejärjestelmäkokonaisuus muodostuu lähijunaliikenteen, raitiotien ja laadukkaiden bussiyhteyksien yhdistelmästä. Maakuntakaavassa on otettu huomioon viitteellisinä raitiotien laajenemissuuntina Ylöjärvi, Pirkkala ja Kangasalan Lamminrahka.

Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman päätöksenteko on kaksivaiheinen. Marraskuussa 2019 yleissuunnitelman tilaajakuntien kunnanhallitukset päättivät jatkotarkasteluun valittavista 2–3 linjausvaihtoehdoista kutakin ratahaaraa kohden. Valittuja vaihtoehtoja on työstetty eteenpäin muun muassa vaikutusten arviointien, saatujen lausuntojen ja seudulla tehdyn kuntalaiskyselyn pohjalta.

Syksyllä 2020 tilaajakuntien valtuustojen on määrä tehdä päätökset valittavasta, yhdestä varaukseksi otettavasta ratalinjauksesta kutakin ratahaaraa kohden. Valtuustojen päätösten jälkeen yleissuunnitelma viimeistellään tammikuun 2021 loppuun mennessä.


Lisätietoja

Johtaja
Mikko Nurminen
puhelin 040 801 2665
sähköposti [email protected]

Projektijohtaja
Ville-Mikael Tuominen
puhelin 050 343 0700
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Leea Hyry