Siirry sisältöön

Kaleva-Hakametsän paikalliskeskuksen ydinalueen asemakaavoitus alkaa

Julkaistu 24.9.2020 12.09

Pääosin Kalevanrinteessä sijaitsevan Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalueen asemakaavoitus on alkamassa alueen maankäytöstä järjestetyn ideakilpailun ratkettua. Ensin alueelle tehdään yleissuunnitelma Sarana-voittajaehdotuksen pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutokseen tähtäävää valmisteluaineistoa on nähtävillä 15.10.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla.

Kilpailuehdotus
 

Suunnittelualue sijaitsee noin kolme kilometriä itään kaupungin keskustasta. Alue kuuluu pääosin Kalevanrinteen kaupunginosaan mutta käsittää koillisessa myös pienen osan Kalevan kaupunginosaa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sammonkatuun, lännessä ja etelässä Rieväkatuun sekä idässä Hervannan valtaväylään.

Suunnittelualueeseen sisältyy yhden korttelin kuusi tonttia sekä Sammonkadun, Hervannan valtaväylän ja Rieväkadun katualueita. Alueella on nyt Kalevan Prisma, yksikerroksinen liikerakennus sekä pysäköintialuetta. Suunnittelualueen luoteiskulmassa Rieväkadun katualueella on rakenteilla raitiotien Hakametsän vaihtopysäkki sekä Sarvijaakonaukio.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 8,5 hehtaaria. Pirkanmaan osuuskauppa omistaa kolme tonttia. Muilta osin suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Kaavoituksen tavoitteita

Kaleva-Hakametsä–paikalliskeskuksen ydinalueen korttelirakenteesta järjestettiin ilmoittautumiskutsukilpailu 2018-2019 kaupungin ja toisen maanomistajan yhteistyönä. Arkkitehtuurikilpailun voitti ehdotus Sarana, jonka pohjalta suunnittelualueelle laaditaan yleissuunnitelma asemakaavaratkaisun pohjaksi.

Kaleva–Hakametsä -paikalliskeskus tulee toimimaan monipuolisena liike-, palvelu-ja liikuntatilojen sekä monimuotoisen kaupunkiasumisen keskittymänä, joka on hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Kaleva–Hakametsä –paikalliskeskuksen ydinalueen korttelin arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan laadukas toteuttaminen Hakametsän vaihtopysäkkialueeseen tukeutuen.

Alue on ensi syksynä liikennöinnin aloittavan raitiotien reitin varrella, ja keskeinen vaihtopysäkki kuuluu suunnittelualueeseen. Laadukas ja ympäristön huomioon ottava täydennysrakentaminen palvelujen yhteyteen keskusta-alueelle on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Etäyleisötilaisuus 5.10.

Kaleva, Kalevanrinne, Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen asemakaavan etäyleisötilaisuus pidetään maanantaina 5.10.2020 klo 17.00 alkaen. Lisätietoja tilaisuuden järjestelyistä osoitteesta www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt

Yleissuunnitelman jälkeen alueelle tehdään uusi asemakaava ensi vuoden aikana. Selvitysaineistoa täydennetään ja vaikutuksia arvioidaan muun muassa ympäristön, liikenteen ja talouden osalta. Asemakaavoitus etenee valmisteluvaiheen kautta luonnokseksi ja sen jälkeen asemakaavaehdotukseksi.


Lisätietoja

Projektiarkkitehti
Markku Kaila
puhelin 040 806 3018


Teksti Anna-Leea Hyry