Siirry sisältöön

Tampere mukaan Unescon Oppiva kaupunki -verkostoon

Julkaistu 23.9.2020 14.15

Tampere pääsi hakemuksesta jäseneksi kansainväliseen Unescon Oppiva kaupunki -verkostoon (UNESCO Network of Global Learning Cities GNLC). Verkoston tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen käytäntöjä kansainvälisessä yhteistyöverkostossa. Vuonna 2014 perustetussa verkostossa on yli 170 kaupunkia jäseninä eri puolilta maailmaa. Tähän mennessä suomalaisista kaupungeista ainoastaan Espoo on ollut verkoston jäsen. Tampereen jäsenyys julkistettiin 23.9.2020.

Oppiva kaupunki -verkostossa mukana olevat kaupungit voivat hyödyntää parhaita käytäntöjä ja tietoja kumppaniverkostossa sekä jakaa hyviksi koettuja ideoita ja kokemuksia elinikäisestä oppimisesta. Verkoston jäsenenä Tampereen kaupunki sitoutuu edistämään omassa toiminnassaan Unescon oppivan kaupungin toimintatapoja.

Kuulumalla verkostoon Tampereella on mahdollisuus kehittää yhteistyötä kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa sekä saada kansainvälistä näkyvyyttä osaamisen ja koulutuksen kaupunkina.

- Muilta verkostossa mukana olevilta kaupungeilta voidaan oppia uutta sekä saada ratkaisuja erilaisiin oppimisen kehittämishaasteisiin. Vastavuoroisesti tamperelaista koulutusmallia, älykkään kaupungin digiratkaisuja sekä teknologian innovatiivista käyttöä voidaan tehdä kansainvälisesti tunnetuksi, johtaja Lauri Savisaari Tampereen kaupungin sivistyspalveluista kertoo.

Yhteiskunnassa jatkuva oppiminen on välttämätöntä. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten tuottavuutta. Myös sosiaalisen yhdenvertaisuuden kannalta jatkuvan oppimisen edistäminen on tärkeää. Jatkuvan oppimisen avulla kehitetään sekä yhteiskunnan ja yritysten kilpailukykyä että ihmisten hyvinvointia, joten jatkuva oppiminen tuottaa niin yksilöllistä kuin yhteiskunnallistakin hyötyä.

*****

Unesco eli Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö on yksi YK:n itsenäisistä erityisjärjestöistä, jonka tarkoituksena on kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla edistää rauhaa ja kansojenvälistä yhteistyötä.


Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Mika Vuori
puhelin 040 806 3132
sähköposti [email protected]


Teksti Aila Rajamäki