Siirry sisältöön

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2021

Julkaistu 16.9.2020 18.31

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 16.9.2020 omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä toteuttaa kaupungin väestönkasvuun, asuinrakentamiseen ja elinkeinoelämän sijoittumiseen liittyviä edellytyksiä. Lisäksi edistetään asuntotuotannon kilpailun syntymistä ja asumisen kohtuuhintaisuutta.

Talousarviokehyksen mukaisesti asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulojen arvioidaan olevan ensi vuonna 271,5 miljoonaa euroa. Tulot muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista, maa-alueiden vuokratuotoista sekä maa-alueiden ja rakennusten myyntivoitoista. Maksutuloihin kirjautuvat maankäyttösopimuskorvaukset.

Vuoden 2021 toimintamenojen arvioidaan olevan 108,2 miljoonaa euroa, joihin sisältyvät muun muassa Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitopalvelut. Lautakunnan nettoinvestoinnit ovat yhteensä 142,8 miljoonaa euroa, josta talonrakennusinvestointeja on 106,5 miljoonaa euroa ja maaomaisuuden investointeja 16 miljoonaa euroa. Lautakuntaan kohdistuvia, mutta valtuustoon nähden erikseen sitovia investointeja ovat Viiden tähden keskustan kehitysohjelman investoinnit, 3,6 miljoonaa euroa sekä Hiedanrannan kehitysohjelman investoinnit, 16,8 miljoonaa euroa.

Erityisen vaikean taloustilanteen vuoksi kaupunginhallitus on edellyttänyt kehyspäätöksessään, että yksiköiden tulee sisällyttää vuoden 2021 talousarvioesityksiinsä yhteensä 10 miljoonan euron tehostamistoimenpiteet, joita on mahdollista saada kaikista toimintamenoista. Tehostamistavoitteesta on kohdennettu asunto- ja kiinteistölautakunnan palveluihin 0,3 miljoonaa euroa, joka on huomioitu palveluiden ostoissa sekä hissiavustusten määrässä vuonna 2021.

Asunto- ja kiinteistölautakunta toteuttaa osaltaan kaupunginhallituksen hyväksymiä kaupunkitasoisia toiminnan painopisteitä. Toiminnan tavoitteita ja painopisteitä tarkennetaan toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Vuonna 2021 tavoitteena on muun muassa parantaa digitaalisten palveluiden käyttöastetta maanvuokrasopimusten sähköisessä allekirjoituksessa ja käynnistää kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen MAL 4-sopimuksen mukaisesti. Yritystontteja tavoitellaan luovutukseen vähintään 50 000 kerrosneliömetriä ja asuinrakentamisen rakennusoikeutta pyritään asettamaan haettavaksi 100 000 kerrosneliömetriä.

Valtuusto päättää kaupungin ensi vuoden budjetista 16.11.2020.


Lisätietoja

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]

Kiinteistöjohtaja
Virpi Ekholm
puhelin 0400 205 044
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell