Siirry sisältöön

Peltolammin ja Multisillan alueilla käynnistyy lähiöohjelma

Julkaistu 16.9.2020 9.58

Tampereen kaupungin eteläiset asuinalueet Peltolammi ja Multisilta ovat mukana ympäristöministeriön käynnistämässä valtakunnallisessa lähiöohjelmassa. Lähiöohjelma 2020–2022 -hankkeen tavoitteena on hyvinvoivat ja vetovoimaiset lähiöt. Lähiöohjelma tukee alueen kokonaisvaltaista kehittämistä ja yhteistyötä asukkaiden, alueen toimijoiden sekä kaupungin kaikkien toimialojen kesken. Samalla tehdään myös tiivistä tutkimusyhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa.

 

– Lähiöohjelmassa on ennen kaikkea kyse yhteisestä tekemisestä Peltolammin ja Multisillan kehittämiseksi. Ohjelmassa otetaan käyttöön hyvät opit Tesoman asuinalueohjelmasta ja kehitetään aluetta sen ominaispiirteistä käsin, kertoo lähiöohjelman valmistelua koordinoinut Henna Kuitunen. Hän aloittaa ohjelman projektipäällikön tehtävissä lokakuun alussa.

Peltolammin ja Multisillan peräkkäisistä kaupunginosista sekä osasta Lakalaivaa on muodostettu Tampereen lähiökehittämisen ykkösalue. Parhaillaan sinne suunnitellaan muun muassa hyvinvointikeskuksen ja uuden päiväkodin rakentamisesta.

– Jo paikkansa lähiössä vakiinnuttanut Me-talo on toiminut alueella hedelmällisesti ja tarjonnut esimerkiksi kaivattua harrastustoimintaa asukkaille. Tavoitteenamme on muun muassa monipuolistaa alueen asuntokantaa täydennysrakentamisella. Haluamme lisätä asumisen houkuttelevuutta ja ympäristövastuullista elämäntapaa Peltolammilla ja Multisillassa, kertoo ohjelmajohtaja asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä.

Ympäristöministeriön käynnistämä lähiöohjelma ajoittuu vuosille 2020–2022. Pitkäjänteisessä lähiökehittämisessä ohjelmaan valittuja kaupunkeja tukevat myös oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Tavoitteena lisätä asuinalueen elinvoimaa

Multisillan–Peltolammin lähiöohjelman valmistelu aloitettiin keväällä. Asukkaiden mielipiteitä ja ajatuksia kartoitettiin muun muassa asukaskyselyllä sekä alueen ja kaupungin omia keskeisiä toimijoita osallistavassa työpajassa.

Kyselyyn saatiin 541 vastausta. Alueen myönteisenä piirteenä vastaajat pitivät viheralueita. Puistoja ja metsiä haluttaisiinkin nostaa enemmän esiin. Myös yhteisöllisyys nousi vastauksista: reilu neljäsosa vastaajista oli halukas osallistumaan yhteisölliseen tekemiseen asuinalueensa hyväksi. Kyselyyn vastaajat toivoivat alueelle lisää palveluja sekä lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia.

– Ohjelman päätavoite on edistää asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä asuinalueiden elinvoimaa. Teemme Multisillan ja Peltolammin lähiöohjelman käynnistävää kehitystyötä syksyn aikana yhdessä asukkaiden, alueen yhteisöjen ja yrittäjien sekä kaupungin eri alojen asiantuntijoiden kesken, kertoo Kuitunen.

Tampereen kaupungin on mahdollista saada lähiöohjelman puitteissa 35 prosenttia avustusta eri toimiin. Avustusta on haettu tälle vuodelle alueiden jalankulun, pyöräilyn ja esteettömyyden parantamiseen, valaistuksen kohentamiseen sekä Multisillan päiväkodin yhteiskäyttötiloihin ja osallisuuteen liittyviin toimintamalleihin.

Ympäristöministeriön asettamissa ohjelman teemoissa edellytetään, että lähiöiden kehitystyössä otetaan kattavasti huomioon lähiökoulut, perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta, yhteisöllisyys, ikäystävällisyys ja esteettömyys, hiilineutraalius, taide- ja kulttuuri sekä asuinympäristön viihtyisyys, vihreys ja toimivuus.


Lisätietoja

Ohjelmajohtaja
Asunto- ja kehityspäällikkö
Auli Heinävä
puhelin 040 800 7391
sähköposti [email protected]

Ohjelman projektipäällikkö 1.10. alkaen
Projektipäällikkö
Henna Kuitunen
puhelin 041 730 6693
sähköposti [email protected]


Teksti Raija Lindell

Kuvat Hanna Leppänen