Siirry sisältöön

Yksityisteille myönnettiin avustuksia

Julkaistu 15.9.2020 17.33

Ympäristö- ja rakennusjaosto myönsi 15.9.2020 kunnossapitoavustuksia 74:lle yksityistielle. Peruskorjausavustusta myönnettiin yhdelle yksityistielle. Yksityisteiden hoidosta vastaavat tiekunnat, joille avustus myönnetään. Avustuksia myönnettiin yhteensä noin 227 000 €, josta vuoden 2019 tasausta oli noin 15 700 €.

Peruskorjausavustuksen suuruus on 5 % vuonna 2020 toteutuneista kustannuksista ja enintään 8 685,25 €. Peruskorjausavustusta saavan tien on täytettävä tietyt yleiset kriteerit: tien hoitamista varten on perustettu tiekunta, tien vaikutuspiirissä on oltava vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta ja tien pituuden on oltava vähintään yksi kilometri. Peruskorjausavustuksen edellytyksenä on lisäksi, että hankkeelle on myönnetty valtionavustusta. Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen, tulva- ja routavaurioiden, tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelyjen parantamiseen.

Myös kunnossapitoavustusten saajia koskevat samat yleiset edellä mainitut kriteerit. Kunnossapitoavustusta myönnetään ojien kaivuuseen ja aukaisuun, tieluiskien hoitoon, vierialueiden raivaukseen, tienpinnan hoitoon ja kunnossapitoon, rumpujen korjaukseen ja uusimiseen, siltojen ja lossien hoitoon ja uusimiseen, tien talvihoitoon ja liikenteenohjauslaitteisiin. Tapauskohtaisesti avustusta voidaan myöntää poikkeavin kriteerein, jos tie on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen.

Kunnossapitoavustushakemuksia tuli 75, joista 74 täytti kriteerit. Avustusprosentti vuonna 2020 on 49 %. Yhdelle kohteelle avustus myönnettiin poikkeavin kriteerein, koska tie palvelee jalankulku- ja pyöräliikennettä kohdassa, jossa kevyen liikenteen väyläyhteys katkeaa.

Tampereen kaupunki jakaa vuosittain yksityistieavustuksia noin 220 000 €.

Avustuksia saaneet yksityistiet:

Tienumero Tie

1 Kulkkilan

2 Paavolan

3 Särkänperän

4 Taulaniemen

5 Pohtola-Pitkälahden

6 Kiimajoentie

7 Vähä-Koverontie

8 Koluntie

9 Löytänä-Helmioja

10 Padustaipale-Rajala

11 Pirttijärven

12 Seppälänvuoren

13 Sääksniemen

16 Koskenniemen

17 Majaniemi-Valkeejärvi

20 Vertuun

21 Vattulan

23 Löytänän-Kalliolahti

24 Lauttajärven

25 Itäniemen

29 Narveenniemen

30 Koivulahden

32 Päiväjärven

33 Kivirannan

35 Haikanlahden

39 Kuuslahden

40 Kuusniemen

46 Kärjenniemen (2/5)

47 Kääniemen

51 Mäntylän

56 Kapeenniemen

58 Orislahden

60 Pitkäjärven

61 Paarlahden

64 Latohuhdan

65 Suviristin

67 Kiviojan

69 Kupin

72 Aitoniemen -Ristiniemen

73 Hirvenniemen

75 Tervakiven

76 Lintuniemen

77 Nurmin

78 Palon

79 Luhtaan

86 Valkaman

89 Kintulammen

91 Hervannan

99 Torisevan

100 Lintukallion

102 Ikkalan

104 Syväjärven

114 Pehkusuon

118 Takahuhdin rantatie

119 Pättön_Roipakanlahdentie

126 Uusi-Koveron

129 Ilvesjoen

139 Ollilan

144 Kaakon

147 Liirin

151 Pänkälän

157 Myllymaantie

159 Kiukkaanniemen

160 Heinäinpesäntie

165 Järvenperän

178 Värmäläntie

184 Sisaruspohjantie

185 Kotkanniementie

186 Koivupohjantie

198 Kantapartolantie

205 Huhtavantie

213 Peurannanranta

A Paalijärventie (0,94)

X Tervalahden


Lisätietoja

Taloussihteeri
Tarja Jalo
puhelin 040 801 6311
sähköposti [email protected]


Teksti Tarja Nikupaavo-Oksanen