Siirry sisältöön

Laboratoriovastausten käsittelyyn automaatiota

Julkaistu 10.9.2020 13.42

Tampereen kaupungin kaikilla terveysasemilla otetaan käyttöön syksyn 2020 aikana Forsante-ohjelmisto, jolla automatisoidaan rutiininomaisia laboratoriotutkimuksia tarvitsevien pitkäaikaissairauksien seurantaa.

Hoitaja terveysasemalla tietokoneen ääressä.
 

Terveysasemilla otetaan ensimmäiseksi käyttöön Forsanten verenohennushoidon seurantaan tarkoitettu työkalu, mutta tulevaisuudessa ohjelmaa on mahdollista hyödyntää myös muiden seurantaa vaativien sairauksien hoidossa.

– Monet sairaudet vaativat säännöllistä laboratorioseurantaa ja tulosten rutiininomaiseen käsittelyyn kuluu paljon ammattilaisten työaikaa. Nyt automatisoitava verenohennushoidon seuranta on tästä hyvä esimerkki. Työajan säästön lisäksi automaatio lisää potilasturvallisuutta ja tyytyväisyyttä, kun hoitotasapaino paranee ja laboratoriokäyntien tarve vähenee, kertoo apulaisylilääkäri Jukka Karjalainen Tampereen kaupungilta.

Verenohennushoidon ja siinä käytettävän varfariini-lääkkeen osalta Forsante-ohjelmisto toimii siten, että kun asiakas on käynyt laboratoriossa, ohjelmisto analysoi tutkimusvastauksen terveysaseman ammattilaisen sijaan. Jos se on ennalta määritellyllä tasolla, asiakas saa automaattisesti tekstiviestin, jossa kerrotaan seuraavien viikkojen lääkeannos. Jos tuloksessa onkin poikkeamaa, ohjaa ohjelmisto sen lääkärin tai muun ammattilaisen käsiteltäväksi terveysasemalla. Eli aina ei olla pelkästään automaation varassa.

Asiakkaalle ohjelmiston käyttöönotto ei juurikaan näy muuten kuin, että hän saa nopeammin ohjeet lääkkeen annostukseen ja hänelle tulevan tekstiviestin muoto uudistuu hieman. Kaikki tällä hetkellä terveysasemien vastuulla olevat verenohennusasiakkaat saavat henkilökohtaisen kirjeen, jossa kerrotaan ohjelmiston käyttöönotosta.

Forsante on jo käytössä useissa kaupungeissa Suomessa. Tampereellakin sitä on käytetty Tesoman terveysasemalla keväästä 2019 lähtien. Tampereella Forsanten hankintaan päädyttiinkin hyvien käyttökokemusten myötä.

Forsante-ohjelmistoalustan on kehittänyt ja sitä ylläpitää suomalainen perheyhtiö Valuecode Oy. Yhtiö on toimittanut luotettavia ja helppokäyttöisiä tietojärjestelmiä terveydenhuollon ammattilaisille jo vuodesta 2000.


Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Apulaisylilääkäri
Jukka Karjalainen
puhelin 040 639 7859
sähköposti [email protected]

Valuecode Oy
Johtava asiakaspäällikkö
Eliisa Perkiö
puhelin 010 3220 228
sähköposti [email protected]


Kuvat Opa Latvala