Siirry sisältöön

Koronatilanne tuo lievennyksiä elinvoima- ja osaamislautakunnan vuonna 2020 myöntämien avustusten käyttöön

Julkaistu 26.8.2020 18.03

Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti 26.8.2020, että lautakunnan vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettavan toiminnan keskeytyminen johtuu koronavirustilanteesta ja toiminnasta on syntynyt avustuskelpoisia kustannuksia vähintään saman verran, kuin avustusta on myönnetty. Päätös koskee kaikkia elinvoima- ja osaamislautakunnan vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia.

Koronaviruspandemian vaikutukset Tampereen kaupungin avustamien yhteisöjen toimintaan ja talouteen ovat olleet merkittäviä. Tampereen kaupunki huomioi tilanteen ja joustaa avustusten käytössä.

Lautakunnan myöntämissä avustuksissa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaa (kh 25.11.2019 § 503). Avustuksen käytön tulee olla linjassa kaupungin avustustoiminnan periaatteiden sekä avustuspäätöksen tarkoituksen kanssa.

Koronavirustilanteesta johtuvat, tapahtumien peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset luetaan avustuskelpoisiksi kustannuksiksi.

Lautakunnan avustamaa toimintaa on mahdollista sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen ja avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, kuitenkin enintään 31.12.2021 saakka. Mahdollista avustuksen käyttöajan pidennystä tulee hakea viimeistään 30.11.2020 vapaamuotoisella hakemuksella.

Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä, mutta muutoksista tulee pitää kirjaa ja ne tulee kuvata yhteisön toimintakertomuksessa.

Jos avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan, sitä ei voida siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin. Käyttämättä jäävä osa avustuksesta tulee palauttaa, jos toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä jo aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus.


Lisätietoja

Suunnittelija
Tatjaana Julin
puhelin 0400 297 956
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Jaakko Stenhäll
puhelin 045 137 8505
sähköposti [email protected]


Teksti Johanna Toivanen