Siirry sisältöön

Lamminrahkan eritasoliittymä on valmistunut

Julkaistu 26.8.2020 18.00

Ojalan ja Lamminrahkan uusien kaupunginosien sisääntuloreitti Lahdentieltä, Lamminrahkan eritasoliittymä, on valmistunut. Eritasoliittymä sijoittuu Tampereen Atalan ja Kangasalan Lentolan liittymien väliin. Liittymä on aluksi vain työmaaliikennekäytössä Lamminrahkan, Ojalan ja Lemetyn uusien alueiden sisäisen kunnallistekniikan rakentamista varten.

Lamminrahkan eritasoliittymä
 

Yleiselle liikenteelle liittymä avataan vuoden 2022 syksyllä, kun Lamminrahkan katuverkkoa on valmistunut. Liittymä yhdistää Kangasalan Vatialan, Lemetyn ja Lamminrahkan Tampereen koillisiin asuinalueisiin sekä kävellen, pyörällä että moottoriliikenteellä.

Avajaisia vietettiin paikan päällä eritasoliittymässä 26.8.2020. Tilaisuudessa kuultiin Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurmisen, Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvisen sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen Tero Haarajärven puheenvuorot eritasoliittymästä ja uusien kaupunginosien kehityksestä sekä ROP-taiteilijaryhmän esittely liittymän taiteesta. Eritasoliittymän avaamisen ja juhlallisen nauhan leikkuun suoritti Kangasalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Laine.

Yhteistyöhanke

- Lamminrahkan eritasoliittymän valmistuminen on tärkeä etappi: Sen kautta käynnistyy nyt sekä Tampereen Ojalan että Kangasalan Lamminrahkan kaupunginosien rakentaminen toden teolla, toteavat Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen ja Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Lamminrahkan eritasoliittymän rakennutti Pirkanmaan ELY-keskus ja urakoi Destia Oy. Kustannuksista (yht. 6,9 M€) vastasivat Kangasalan ja Tampereen kaupungit puoliksi. Valtio rahoitti eritasoliittymän suunnittelua 100 000 €:lla. Rakentaminen kesti noin puolitoista vuotta. Risteyssillan kunnossapidosta vastaa jatkossa Kangasalan kaupunki, jonka katuverkkoon silta yhdistyy.

- Liittymä on myös erinomainen osoitus kaupunkien välisestä yhteistyöstä, joka on Ojala-Lamminrahka -hankkeessa ollut moninaista, tiivistä ja tuloksellista, kertoo Kangasalan rakennuspäällikkö Merja Saarilahti.

Myös alueen isoin urakka, Mossin puistokatu rakennetaan yhdessä. Myös muilla osa-alueilla tehdään yhteistyötä: Tampereen Vesi toimittaa Lamminrahkaan puhtaan veden ja ottaa vastaan jätevedet ja Tampereen sähkölaitos toimittaa kaukolämmön. Kangasala puolestaan rakennuttaa alueiden yhteisen koulun.

Liikennettä välittävät pisaraliittymät

Ramppien, risteyssillan ja katuverkon välillä liikennettä välittävät ns. pisaraliittymät, jotka jakavat liikennettä tehokkaasti ja turvallisesti. Liittymä on rakennettu niin, että se mahdollistaa valtatien nelikaistaistamisen Lahdentien liikennemäärien kasvun myötä. Risteyssillan rakenteissa on varauduttu myös raitiotiehen. Tampereen puoleisilla rampeilla on bussipysäkit, joilla bussilinja 42 (Tampere-Kangasala) alkaa pysähtyä asukkaiden muutettua Lamminrahkaan. Pysäkkejä voidaan hyödyntää jatkossa myös muussa Tampereen ja Kangasalan välisessä bussiliikenteessä. Pysäkeillä on valmiina katokselliset pyöräparkit pyöräilyn liityntäpysäköintiä varten.

Sillalla on molemmin puolin jalkakäytävät sekä ajoradasta tasoerolla erotetut pyörätiet. Urakassa uusittiin myös Lahdentien alittavat kaksi alikulkua (Kiveliön ja Kotipellon alikulut), jotka toimivat jatkossa kävelyn ja pyöräilyn yhteyksinä Lamminrahkan sekä Kiveliön ja Lemetyn/Vatialan alueiden välillä.

Lamminrahkassa edistetään kiertotaloutta

Ramppien penkereissä käytettiin Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon louhetta noin 65 000 m3. Lisäksi ramppien jakavissa rakennekerroksissa käytettiin betonimursketta noin 7000 m3, joka on noin viidesosa urakan jakavista rakennekerroksista.

- Betonimurskeen käyttö rampeissa ja siten kiertotalouden edistäminen on osa Lamminrahkan tavoitetta pienen hiilijalanjäljen kaupunginosasta, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen. Muita keinoja ovat mm. uusiutuvista tuotettava kaukolämpö, aurinkopaneelien suosiminen, energiatehokas rakentaminen, hyvät bussiyhteydet ja ratikkavaraus sekä yhteiskäyttöautot kortteleissa.

Meluseinään ja siltaan taidetta

Urakassa rakennettiin Lahdentien eteläpuolelle meluvalli sekä meluseinä suojamaan Kiveliön ja Lemetyn alueita valtatien melulta. Lahdentien pohjoispuolelle eli Lamminrahkan puolella rakennetaan meluvalli Kangasalan Rissonkadun katu-urakan yhteydessä vuosina 2020-2022.

Meluseinään sekä eritasoliittymän siltaan toteutettiin taidetta osana urakkaa. Sillan kaiteita elävöittävät teräksiset, värikkäät lehdet ja meluseinää eri vuodenaikoina kuvatut varpuset. Taideteokset toivottavat tervetulleiksi uusin kaupunginosiin ja kuvastavat alueiden luonnonläheistä sijaintia. Taideteokset on suunnitellut tamperelainen ROP-taiteilijaryhmä (Tuomo Rosenlund ja Pekko Orava).

Ensimmäiset asukkaat muuttavat 2023

Eritasoliittymästä pohjoiseen erkaneva Ojala-Lamminrahkan pääkatu, Mossin puistokatu on rakenteilla ja ensimmäiset muutama sata metriä jo päällystettykin. Lamminrahkan puolen Rissonkadun rakentaminen alkaa eritasoliittymän ja Mossin puistokadun kautta syksyllä. Mannakorventien suunnittelu eritasoliittymästä etelään kohti Vatialaa alkaa ensi vuonna.

Lamminrahkan ensimmäiset asuntorakennuttajat on valittu ja asuntojen ennakkomarkkinointi alkaa ensi vuonna. Omakoti- ja kaupunkipientalotonttien haku alkaa helmikuussa 2021 ja yritystonttien haku on parhaillaan käynnissä. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan 2023, jolloin myös alakoulu ja pienten lasten yksikkö, ml. päiväkoti, valmistuvat.

Lamminrahkan eritasoliittymän silta
Lamminrahkan eritasoliittymän sillan kaiteita elävöittävät teräksiset, värikkäät lehdet
Taideteoksia meluseinässä
Eri vuodenaikoina kuvatut varpuset ilahduttavat meluseinässä.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki:
Rakennuttamisjohtaja
Milko Tietäväinen
puhelin 040 506 8600

Kangasalan kaupunki:
Rakennuspäällikkö
Merja Saarilahti
puhelin +358 50 550 9062
sähköposti [email protected]

Kangasalan kaupunki:
Projektipäällikkö
Sanna Karppinen
puhelin 040 133 6329
sähköposti [email protected]