Siirry sisältöön

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi luonnon monimuotoisuusohjelman 2021 - 2030

Julkaistu 24.8.2020 17.48

Luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus osana kasvavaa kaupunkia ja tiivistyvää kaupunkirakennetta. Monimuotoista luontoa on suurelta osin suojelualueiden ulkopuolella ja asukkaiden lähiympäristöissä. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman tavoitteet 24.8.2020.

Luonnon monimuotoisuusohjelmalla on kuusi tavoitetta

- Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuva.
- Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu.
- Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia.
- Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista.
- Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimiva.
- Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi.

Toimenpiteet määritelllään yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa 2020 syksyn ja 2021 kevään aikana. Toimenpiteet tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi keväällä 2021. Esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä ovat yleis- ja asemakaavojen määräykset, suunnitteluohjeet, viestintäkampanjat, elinympäristöjenkunnostus- ja hoitohankkeet sekä tutkimushankkeet.


Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö
Harri Willberg
puhelin 050 521 5198
sähköposti [email protected]

Ympäristösuunnittelija
Anni Nousiainen
puhelin 040 139 1753
sähköposti [email protected]


Teksti Anna-Maria Maunu