Siirry sisältöön

Tampereen taidemuseon perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu etenee

Julkaistu 20.8.2020 18.32

Pyynikintorin laidalla sijaitsevan Tampereen taidemuseon perusparannus ja laajennus on edennyt tarveselvitysvaiheeseen. Suunnitelmista päätettiin sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa 20.8.2020. Asunto- ja kiinteistölautakunnan käsittelyssä tarveselvitys on 16.9.2020.

Havainnekuva Siilosta.
 

Tampereen taidemuseo on toiminut Pyynikintorilla vuodesta 1931. Taidemuseo siirtyi Tampereen taideyhdistykseltä Tampereen kaupungille vuonna 1985. Museon päärakennus oheistiloineen ei enää vastaa nykyaikaisia vaatimuksia eikä anna mahdollisuuksia ottaa vastaan tai järjestää kansainvälisen tason näyttelyitä. Tampereen taidemuseo on Suomen toiseksi vanhin taidemuseo ja monilla eri mittareilla sekä kokoelmiltaan ja resursseiltaan toiseksi suurin kunnallinen taidemuseo Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti vuoden 2020 alussa taidemuseon alueelliseksi vastuumuseoksi vastuualueenaan koko Pirkanmaa. Tampereen taidemuseo järjestää vuosittain 5-6 näyttelyä, joissa vierailee vuosittain noin 40 000 asiakastaja. Näyttävät kansainväliset näyttelyt ovat nostaneet kävijämäärän jopa yli 100 000 näyttelyvieraaseen.

Pyynikintorin tontti soveltuu keskeisen sijaintinsa ja hyvän saavutettavuutensa kannalta erittäin hyvin Tampereen taidemuseon käyttöön. Taidemuseon laajennuksen toteuttamiseksi haluttiin löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ratkaisu, joten suunnittelutyön pohjaksi järjestettiin taidemuseon alueen sekä Pyynikintorin yleinen kansainvälinen suunnittelukilpailu 2016-2017. Kilpailualueelle tuli sijoittaa myös täydennysrakentamista, jolla on tarkoitus mahdollistaa torin maanalaisen pysäköinnin ratkaisu sekä kattaa museon rakentamisen kustannuksia. Alueen suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Rakentaminen tontilla edellyttää asemakaavamuutosta, joka on kaavoitusohjelmassa vuonna 2021. Taidemuseon lisäksi asemakaavoituksessa syntyy myös asumisen täydentämisrakentamista Pyynikin-Amurin alueelle. Tampereen taidemuseon ja Pyynikin-Amurin alueen viitesuunnittelu jatkuu asemakaavatyön rinnalla jatkosuunnitteluvaiheessa. Tarvesuunnitteluvaiheessa on keskitytty Tampereen taidemuseon tilaratkaisun suunnitteluun.

Perusparannus ja laajennus kahdessa vaiheessa

Taidemuseon rakennustyöt aiotaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Mikäli asemakaava vahvistuu 2021, voivat rakennustyöt käynnistyä maaliskuussa 2023. Laajennuksen rakentaminen kestää arviolta 28 kuukautta ja perusparannuksen rakentaminen 16 kuukautta. Rakennuksen suunniteltu käyttöönotto on lokakuussa 2025, jolloin näyttelytoiminta voisi käynnistyä alkuvuodesta 2026.

Laajennushankkeelle on varattu määrärahaa kaupungin talonrakennusohjelmassa vuosille 2021 - 2025 yhteensä 22,83 miljoonaa euroa ja perusparannushankkeelle vuosille 2023 - 2025 yhteensä 8,115 miljoonaa euroa.

Taidemuseon nykyiset rakennukset on suojeltu. Pyynikki on luokiteltu RKY-alueeksi eli valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Tampereen taidemuseon tontti sijaitsee tämän alueen laidalla, mikä tulee huomioida suunnittelussa. Taidemuseo toimii Carl Ludvig Engelin ja Anton Wilhelm Arppen vuonna 1838 suunnittelemassa makasiinirakennuksessa, joka peruskorjattiin vuonna 1931 taidemuseokäyttöön. Vahtimestarin asunto muutettiin1970-luvulla taidemuseon toimisto- ja kokoustiloiksi. Vuonna 1983 taidemuseota laajennettiin maanalaisella näyttelytilalla.

Uudet näyttelytilat makasiiniin ja Siilo-uudisosaan

Taidemuseosta on teetetty keväällä 2020 kuntotutkimus, jossa todettiin laajoja vaurioita maanalaisen näyttelytilan pihakannessa ja rakenteissa. Kosteusvaurioista kärsinyt maanalainen tila on rakennettava kokonaan uudelleen. Makasiinissa ja entisessä vahtimestarin asunnossa on havaittu ongelmia aiheuttavia tai vanhentuneita rakenteita, jotka korjataan peruskorjauksen yhteydessä. Koko talotekniikka on myös syytä uusia.

Suunnitelmissa rakennuksien sisätilat pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaseen ja toimivaan käyttöön, jotta ne palvelevat näyttely- ja koulutustoimintaa, tilaisuuksia, henkilökuntaa ja yleisöä. Tilat suunnitellaan muuntautumiskykyisiksi ja monimuotoisiksi. Alustavan suunnitelman mukaan näyttelytilat sijoittuvat peruskorjattavaan makasiiniin ja Siilo-laajennukseen.

Maan alle rakennetaan yhteydet eri rakennusten välille, osa museoteknisistä tiloista sekä monitoimisalitila nykyisen maanalaisen näyttelytilan kohdalle. Erilliseen huoltorakennukseen sijoittuu museoteknisiä tiloja, lastaustila sekä huolto- ja teknisiä tiloja. Entiseen vahtimestarin asuntoon sijoittuu tutkijakirjasto. Piha-alue kunnostetaan korkeatasoiseksi julkiseksi puisto- ja aukiotilaksi, joka soveltuu myös ulos sijoitettaville taideteoksille. Siilo-laajennuksen viereen on valmistumassa uuden raitiotielinjan taidepysäkki. Uusi taidemuseon kokonaisuus, erityisesti uudisrakennus Siilo toimii myös maamerkkinä ja kohtauspaikkana koko Tampereen läntisen keskustan alueella.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi on tyytyväinen, että sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi yksimielisesti taidemuseon tarveselvityksen. Loukaskorven mukaan Taidemuseon perusparannus ja uudisrakennus mahdollistavat tulevaisuudessa monipuolisen näyttelytoiminnan ja parantavat entisestään Tampereen kaupungin mainetta vahvana ja laaja-alaisena kulttuurikaupunkina.


Lisätietoja

Museonjohtaja
Taina Myllyharju
puhelin 040 801 6665
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691


Teksti Aila Rajamäki

Kuvat Siilo-laajennusosan havainnekuva: AOR-Arkkitehdit