Siirry sisältöön

Kerrostaloja aiotaan uusia ja korottaa keskustan alueella - kolmen asemakaavamuutoksen aineistoa nähtävillä

Julkaistu 14.8.2020 10.58

Tampereen keskustaan on valmisteilla kolme täydentävään rakentamiseen tähtäävää asemakaavamuutosta. Kyttälässä osoitteessa Aleksanterinkatu 21 on tarkoitus rakentaa toimistotalon paikalle asuinkerrostaloja. Myös osoitteessa Tuomiokirkonkatu 24 nykyinen rakennus korvattaisiin uusilla. Nalkalassa osoitteessa Aleksis Kiven katu 15 sijaitseva talo on saamassa kaksi uutta asuinkerrosta. Valmisteluaineistot ovat nähtävillä 3.9.2020 saakka.

 

Tampereen keskustaan on valmisteilla kolme täydentävään rakentamiseen tähtäävää asemakaavamuutosta. Kyttälässä osoitteessa Aleksanterinkatu 21 on tarkoitus rakentaa toimistotalon paikalle asuinkerrostaloja. Myös osoitteessa Tuomiokirkonkatu 24 nykyinen rakennus korvattaisiin uusilla. Nalkalassa osoitteessa Aleksis Kiven katu 15 sijaitseva talo on saamassa kaksi uutta asuinkerrosta. Valmisteluaineistot ovat nähtävillä 3.9.2020 saakka.

Asemakaavoituksen tavoitteena kaavamuutoksissa on keskusta-alueen täydennysrakentamisen mahdollistaminen siten, että alueiden kaupunkikuvallinen laatu ja viihtyisyys paranevat.

Käyttötarkoituksen muutosta ja täydennysrakentamisen mahdollistamista haetaan osoitteeseen Aleksanterinkatu 21, joka sijaitsee noin 250 m rautatieasemasta luoteeseen, Kyttälänkadun kulmassa. Tontilla on vuonna 1982 valmistunut seitsemänkerroksinen toimistotalo, jonka katutasossa on yksikerroksisia liiketiloja. Ajoyhteys tontille on Aleksanterinkadulta.

Asemakaavamuutosalueen pinta-ala on 1292 neliömetriä. Tontti on yksityisessä omistuksessa. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on purkaa nykyiset rakennukset ja korvata ne uusilla asuinkerrostaloilla.

Täydennysrakentamista haetaan osoitteeseen Tuomiokirkonkatu 22-24, joka sijaitsee noin 200 metriä rautatieasemasta luoteeseen. Alue rajautuu Rongankatuun, Tuomiokirkonkatuun ja Kyttälänkatuun.

Kaavamuutos koskee kahta tonttia, joista toisella on vuonna 1983 valmistunut kuusikerroksinen asuinkerrostalo, jonka katutasossa on yksikerroksisia liiketiloja ja toisella vuonna 1983 valmistunut seitsemänkerroksinen palvelukeskus ja ravintola/kahvila. Ajoyheydet kortteliin on Rongankadulta, Tuomiokirkonkadulta ja Kyttälänkadulta.

Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 2600 neliömetriä. Tontit ovat yksityisen omistuksessa. Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on purkaa nykyinen asuinkerrostalo osoitteessa Tuomiokirkonkatu 24 ja korvata se uudella asuinliikerakennuksella, joka muodostaisi kokonaisuuden palvelukeskuksen kanssa.

Rakennusten kaksi ensimmäistä kerrosta on tarkoitus osoittaa toimisto-, liike- ja palvelukäyttöön. Tavoitteena on suunnitella korttelin alueella piha-alueet yhteisesti, samoin muun muassa pysäköinti, jätehuolto ja ajoyhteydet.

Nalkalaan lisäkerroksia

Kerroksia lisää saava kaavamuutoskohde sijaitsee Nalkalan kaupunginosassa Tampereen ydinkeskustassa osoitteessa Aleksis Kiven katu 15. Asema-kaavan muutos koskee tonttia, joka rajautuu lännessä Aleksis Kiven katuun, etelässä Laukontoriin, idässä Kirkkokatuun ja pohjoisessa korttelin kahteen muuhun tonttiin. Kirkkokadun itäpuolella sijaitsee Takon kartonkitehdas.

Tontilla sijaitsee 1956 rakennettu asuin-, liike-ja toimistokäytössä oleva kerrostalo. Rakennus on Aleksis Kiven kadun puolella 4–5-kerroksinen, Laukontorin puolella 7-kerroksinen ja Kirkkokadun puolella on 3-kerroksinen liikesiipi. Ajo pihalle ja maanalaiseen pysäköintihalliin kulkee Kirkkokadulla.

Kauppaseuran talon rakennuksella on tunnistettuja rakennushistoriallisia arvoja jotka ovat säilyneet alkuperäisinä lähinnä julkisivun osalta. Se on myös merkittävä elementti Laukontorin maisemassa.

Tontti osoitetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Olemassa olevat rakennukset säilytetään ja suojellaan julkisivun osalta. Aleksis Kiven kadun puoleista 4–5-kerroksista siipeä korotetaan kahdella kerroksella ja katolle rakennetaan terassi.

Rakennuksen maantasokerroksissa edellytetään liiketilaa. Asemakaavan sallima kerrosala on yhteensä 8300 kerrosalaneliömetriä. Lisäksi tontilla saa olla maanalainen pysäköintikellari.

Kaavamuutos tehostaa alueen maankäyttöä paikallisesti ja on Tampereen kaupungin täydennysrakentamisen strategian mukaista. Asemakaavamuutos tuo tontille lisää asukkaita.

Rakentaminen tukeutuu valmiiseen yhdyskuntarakenteeseen sitä täydentäen. Kaupungin täydennysrakenteen tavoitteena on tiiviimpi kaupunkirakenne ja ulko-oleskelualueiden laadukas kehittäminen.


Lisätietoja

Kyttälän asemakaavamuutokset/ Kyttälän asemakaavamuutokset/
Kaavoitusarkkitehti
Hanna Ohtola
puhelin 041 7300 143

Nalkalan asemakaavamuutos/
Marjut Lund-Rahkola


Teksti Anna-Leea Hyry