Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksiin joustoja koronavirustilanteen vuoksi

Julkaistu 13.8.2020 19.12

Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi Tampereen kaupungin avustamien yhteisöjen toimintaan ja talouteen. Kaupunki huomioi tilanteen ja joustaa avustusten käytössä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti osaltaan joustoista 13.8.2020.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettava toiminta on jouduttu keskeyttämään koronavirustilanteen takia ja toiminnasta on syntynyt avustuskelpoisia kustannuksia vähintään myönnetyn avustuksen verran.

Avustettavaa toimintaa on mahdollista sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen. Avustuksen käyttö ei kuitenkaan saa olla ristiriidassa yleisten avustusehtojen kanssa.

Avustuksen käyttöä voi myös siirtää ensi vuodelle. Siirtoa pitää anoa 30.11.2020 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella.

Jos avustusta saanut toiminta peruuntuu kokonaan eikä sitä voi siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, pitää myönnetty avustus maksaa takaisin. Samoin, jos toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, pitää käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa.

Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea erillistä päätöstä. Muutokset tulee kuitenkin raportoida ja perustella yhteisön toimintakertomuksessa. Avustuksen saajan on myös järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida.


Lisätietoja

Suunnittelija
Kristiina Lehtinen
puhelin 040 806 2372
sähköposti [email protected]

Apulaispormestari
Johanna Loukaskorpi
puhelin 040 806 3691
sähköposti [email protected]


Teksti Marika Haapala