Siirry sisältöön

Tampere hyvitti henkilöstönsä vuoden 2019 lentopäästöt

Julkaistu 12.8.2020 14.47

Tampereen kaupunki hyvitti henkilöstönsä ja luottamushenkilöidensä vuoden 2019 lentopäästöt puuistutuksin. Kaupunki on kompensoinut lentopäästöjä jo yli kymmenen vuoden ajan.

Tampereen kaupunki hyvitti henkilöstönsä ja luottamushenkilöidensä vuoden 2019 lentopäästöt rahoittamalla pysyvien hiilinielujen lisäämistä puuistutuksin Ugandassa. Rahoitettu Kikonda Forest Reserve -hanke on Gold Standard -sertifioitu ja se on ostettu suomalaisen Nordic Offset -palvelun kautta. Hanke tukee kestävän kehityksen tavoitteita monipuolisesti hillitsemällä ilmastonmuutosta, suojelemalla luonnon monimuotoisuutta sekä luomalla työpaikkoja paikalliselle väestölle.

Lentopäästöjen kompensointisumma oli yhteensä noin 4 700 euroa. Summa muodostui henkilöstön lentämien kilometrien ja kompensoitavan hiilidioksiditonnin hinnan perusteella. Lentokilometrejä henkilöstölle kertyi vuonna 2019 yhteensä noin 3,25 miljoonaa kilometriä, mikä on 21 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lennoista aiheutui 377 tonnin hiilidioksidipäästöt. Vuoden 2019 lentopäästöjen kompensointi maksoi 12,5 euroa hiilidioksiditonnia kohden.

– Lentokilometrien trendi on viime vuosina ollut laskeva, vaikka vuonna 2019 lennetyt kilometrit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Lennettyjen kilometrien huippuvuosi oli 2012, johon verrattuna henkilöstö lensi vuonna 2019 noin 60 prosenttia vähemmän, sanoo Tampereen kaupungin ympäristötaloudesta vastaava suunnittelija Emmi Nieminen.

Tampereen kaupunki suosii koulutuksissa ja tilaisuuksissa etäosallistumista. Lisäksi Euroopan ulkopuolisia lentoja tehdään vain painavista syistä. Matkustamisen aiheuttamia päästöjä ja matkustamiseen kuluvia euroja seurataan vuosittain.

Kaupungilla pitkät perinteet lentopäästöjen hyvityksessä

Tampereen kaupunki on kompensoinut henkilöstönsä lentopäästöjä jo yli kymmenen vuoden ajan. Aluksi kompensoinnilla rahoitettiin Tampereen tansanialaisessa ystävyyskaupungissa tehtävää ympäristötyötä. Sittemmin kompensointisumma ohjattiin kuntalaisten ilmasto- ja muita ympäristötekoja tukeviin omaehtoisiin ympäristönsuojelun avustuksiin.

– Vuoden 2019 kompensointitavaksi valitsimme ensimmäistä kertaa palveluntarjoajalta ostetun sertifioidun hankkeen. Sen avulla voimme varmistaa hyvitettyjen hiilidioksiditonnien oikeellisuuden mahdollisimman hyvin, Nieminen sanoo.

Tampere laajentaa päästöjen kompensointia

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä se tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä vuoden 1990 tasosta ainakin 80 prosentilla ja loppujen päästöjen kompensointia. Loput 20 prosenttia sidotaan esimerkiksi metsien hiilinieluihin tai kompensoidaan muulla tavalla.

– Tässä vaiheessa keskitymme ensisijaisesti päästöjen vähentämiseen kaikilla eri sektoreilla. Teemme kompensoinnista suunnitelman vuoden 2025 jälkeen, kun hiilineutraaliustavoitetta toteuttava Kestävä Tampere 2030 -ohjelma on saavuttanut puolivälin. Siihen mennessä näemme päästövähennystoimien vaikutuksen ja kompensaatiojärjestelmien toimivuuden, toteaa Nieminen.


Lisätietoja

Suunnittelija
Emmi Nieminen
puhelin 044 423 5136
sähköposti [email protected]


Teksti Miika Peltola